รอคนของใจ เก้า เกริกพล


INTRO | D | F#m | G | Gm |

 
อยู่คนเ
D 
ดียวมันเดียวดาย
 
อยากมี
F#m 
ใครเคียงข้างกาย
 
อยากมีใ
G 
ครไว้คิดถึงยามห่า
F#m 
งกัน
 
ไม่ว่าม
G 
องไปที่ใด 
 
เห็นใค
F#m 
รๆเขารักกัน
 
ทำไมเป็น
Em 
ฉันคนนี้เท่านั้นที่เดีย
A 
วดาย

 
ปลอบใจตัว
Em 
เองอยู่เสมอ
 
ว่ามัน
F#m 
คงมีสักวัน
 
ได้เจอ
G 
คนที่เป็นคู่กันสัก
D 
ที
 
เฝ้ารอ
Em 
คอยมาเนิ่นนาน
 
ไม่อยาก
F#m 
เหงาอยู่อย่างนี้
 
โปรดส่งใ
G 
ครมารักฉันทีจะได้ไ
A 
หม

 
ก็มันเห
G 
งาจนเกินจะทน
 
เฝ้ารอ
F#m 
คนคนนั้นของใจ
 
หน้าตารัก
Em 
แท้มันเป็นอย่างไ
A 
รฉันอยาก
D 
รู้
 
แค่สัก
G 
คนบนโลกใบนี้ 
 
ที่เป็นคู่
F#m 
ฉัน
 
ที่เป็นคู่
Bm 
กันจนวันสุด
Em 
ท้าย 
 
 
Gm 
 
จนวันต้องต
A 
ายจา
D 
กกัน

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m | Em G | A | A |

 
ปลอบใจตัว
Em 
เองอยู่เสมอ
 
ว่ามัน
F#m 
คงมีสักวัน
 
ได้เจอ
G 
คนที่เป็นคู่กันสัก
D 
ที
 
เฝ้ารอ
Em 
คอยมาเนิ่นนาน
 
ไม่อยาก
F#m 
เหงาอยู่อย่างนี้
 
โปรดส่งใ
G 
ครมารักฉันทีจะได้ไ
A 
หม

 
ก็มันเห
G 
งาจนเกินจะทน
 
เฝ้ารอ
F#m 
คนคนนั้นของใจ
 
หน้าตารัก
Em 
แท้มันเป็นแบบไห
A 
นฉันอยาก
D 
รู้
 
แค่สัก
G 
คนบนโลกใบนี้ 
 
ที่เป็นคู่
F#m 
ฉัน
 
ที่เป็นคู่
Bm 
กันจนวันสุด
Em 
ท้าย 
 
 
Gm 
 
จนวันต้องต
A 
าย…

G 
  หนึ่งคนคนนั้น 
 
 
F#m 
  เขาอยู่ที่ไ
Em 
หน
 
  เฝ้ารอวัน
A 
นั้นที่ได้พบเ
D 
จอ
Gm 
 
A 

 
ก็มันเห
G 
งาจนเกินจะทน
 
เฝ้ารอ
F#m 
คนคนนั้นของใจ
 
หน้าตารัก
Em 
แท้มันเป็นอย่างไ
A 
รฉันอยาก
D 
รู้
 
แค่สัก
G 
คนบนโลกใบนี้ 
 
ที่เป็นคู่
F#m 
ฉัน
 
ที่เป็นคู่
Bm 
กันจนวันสุด
Em 
ท้าย 
 
 
Gm 
 
จนวันต้องต
A 
ายจากกัน

INSTRU | G | F#m | Em |

Gm 
  จนวันต้องต
A 
ายจาก
D 
กัน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites