หนุ่มลำมูล คาราบาว


 
ทิวไม้.. เรียงรายริมน้ำแม่มูล
 
 
ขุ่นสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมา
 
 
สายน้ำ.. ค่ำลงรินไหลเอื่อยช้า
 
 
เป็นสัญญาว่าลมหนาวถึงคราวย่างเยือน
 

 
โรยควัน
Dm 
ไฟ 
 
เป็น
Bb 
สายคลุมไม้ปลาย
Dm 
นา
 
เหลืองทาบทา โค้ง
C 
รวงรอเคียวเรียวเ
Dm 
ลือน
 
ลงโ
F 
บก 
 
แผ่วเบากล่าวช้ำย้ำ
Gm 
เตือน
 
เรียกหนุ่ม
C 
นาคืนเ
Gm 
ฮือน 
 
ลับเคียวไว้เกี่ยวรวง
A7 
นอน

 
โอ้ว่าห
Dm 
นาว 
 
ยาม
Bb 
นี้น้องนางเนื้อ
Dm 
นิ่ม
 
แก้มเต็มอิ่ม.. อาบ
C 
นวลแม่มูลขุ่น
Dm 
โคลน
 
แม้งานน้องห
F 
นัก 
 
ก็ยังอบอุ่นอ่อน
Gm 
โยน
 
สวย
Dm 
สดกันทั้งตำ
F 
บล
 
ด้วยแ
A7 
รงแห่งงานบ้าน
Dm 
นา

INSTRU | Dm C | Dm | Dm C | Dm |
INSTRU | Gm | A7 | Dm F | Gm | Gm A7 | Dm |

 
กลับมาแ
Bb 
ล้ว 
 
มาแล้วอ้ายกลับมาแ
F 
ล้ว
 
ส่งเสียงเจื้อย
Gm 
แจ้ว 
 
ดังแว่ววอนเว้ามาแต่ไ
Dm 
กล
 
คิดฮอด
Bb 
บ้าน 
 
คิดฮอดนวลนางที่จาก
F 
ไป
 
อ้ายไม่ขอลา
Gm 
ไกล 
 
จะเคียง
A7 
กาย 
 
ช่วยเฮ็ดไร่เฮ็ด
Dm 
นา

 
ทิวไม้.. เรียงรายริมน้ำแม่มูล
 
 
ขุ่นสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมา
 
 
สายน้ำ.. ค่ำลงรินไหลเอื่อยช้า
 
 
เป็นสัญญาว่าลมหนาวถึงคราวย่างเยือน
 

 
โอ้ว่าห
Dm 
นาว 
 
ยาม
Bb 
นี้น้องนางเนื้อ
Dm 
นิ่ม
 
แก้มเต็มอิ่ม… อาบ
C 
นวลแม่มูลขุ่น
Dm 
โคลน
 
แม้งานน้องห
F 
นัก 
 
ก็ยังอบอุ่นอ่อน
Gm 
โยน
 
สวย
C 
สดกันทั้งตำ
Gm 
บล ด้วยแรงแห่งงานบ้าน
A7 
นา

 
บ่ไป
Dm 
ไส 
 
ศรีไ
Bb 
พรเนื้อแพรของ
Dm 
พี่
 
ข้าวกล้าคง
Dm 
ดี 
 
ปี
C 
นี้มีน้ำทำ
Dm 
นา
 
สองมือ
F 
อ้าย 
 
หัวใจยังปรารถ
Gm 
นา 
 
 
Dm 
 
ด้วยศรัท
Gm 
ธาจากหนุ่ม
A7 
นา 
 
ลุ่มแม่น้ำ
Dm 
มูล
 
ด้วยศรัท
Gm 
ธา 
 
จากหนุ่ม
A7 
นา 
 
ลุ่มแม่น้ำ
Dm 
มูล
 
ด้วยศรัท
Gm 
ธา 
 
จากหนุ่ม
A7 
นา 
 
ลุ่มแม่น้ำ
Dm 
มูล
 
ด้วยศรัท
Gm 
ธา 
 
จากหนุ่ม
A7 
นา 
 
ลุ่มแม่น้ำ
Dm 
มูล

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites