บ้านๆ แต่รักจริง เกรซ ชาลิสา


 
น้องไม่น่า
G 
รักเท่าไหร่หรอก
Em 
พี่
 
บ้านๆพัน
C 
นี้มีสิทธิ์ 
 
มั่งม้
D 
าย..

INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )

 
น้องเป็น
G 
แค่สาวใต้ 
 
สไ
Em 
ตล์บ้านๆ
 
ไม่จัดจ้
C 
านแต่ว่าจริง
D 
ใจ
 
น้องไม่ส
G 
วยไม่หรู 
 
ดูไ
Em 
ม่ค่อยดี
 
ถ้าเป็นแ
C 
ฟนกับพี่ 
 
จะอ
D 
ายใครไหม

 
เธอบอกคิด
C 
ถึง 
 
ทุ
Bm 
กวัน
C 
ฉันก็แอบคิดไปไ
D 
กล
C 
มองมาแต่ละที่ 
 
 
Bm 
ทำฉันหวั่นไหว
 
คิดอะไ
C 
รก็บอกให้ชัดเ
D 
จน

 
น้องไม่น่า
G 
รัก 
 
เท่าไหร่หรอ
Em 
กพี่
 
บ้านบ้านพัน
C 
นี้มีสิทธิ์มั่งม้
D 
าย
 
น้องอยู่ไม่ส
G 
วย 
 
สู้เขาไม่
Em 
ได้
 
แต่เรื่องหัวใ
C 
จไม่แพ้ 
 
ใครแน่น
D 
อน
 
เรื่องอ้อ
C 
ร้อน้องไม่ค่อยถ
D 
นัด
 
แต่ถ้า
Bm 
เรื่องความรัก 
 
น้องไ
Em 
ม่โลเล
 
จะไม่เ
C 
ทให้พี่เสี
D 
ยใจ 
 
บ้านๆแต่รักจ
G 
ริง 
 
 
D 

 
หากมีแ
G 
ฟนสักคน 
 
จะเอา
Em 
ขึ้นสตอรี่
 
โพสต์
C 
ว่าตอนนี้ 
 
กำลัง
D 
คบกับเธอ
 
ถ้า
G 
พี่จริงจัง 
 
น้องจริง
Em 
ใจเสมอ
 
อย่าป
C 
ล่อยให้เพ้อฝันหว
D 
านคนเดียว

 
เธอบอกคิด
C 
ถึง 
 
ทุ
Bm 
กวัน
C 
ฉันก็แอบคิดไปไ
D 
กล
C 
มองมาแต่ละที่ 
 
 
Bm 
ทำฉันหวั่นไหว
 
คิดอะไ
C 
รก็บอกให้ชัดเ
D 
จน

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | C | D | D | G | G |

 
น้องไม่น่า
G 
รัก 
 
เท่าไหร่หรอ
Em 
กพี่
 
บ้านบ้านพัน
C 
นี้มีสิทธิ์มั่งม้
D 
าย
 
น้องอยู่ไม่ส
G 
วย 
 
สู้เขาไม่
Em 
ได้
 
แต่เรื่องหัวใ
C 
จไม่แพ้ 
 
ใครแน่น
D 
อน
 
เรื่องอ้อ
C 
ร้อน้องไม่ค่อยถ
D 
นัด
 
แต่ถ้า
Bm 
เรื่องความรัก 
 
น้องไ
Em 
ม่โลเล
 
จะไม่เ
C 
ทให้พี่เสี
D 
ยใจ..

 
น้องไม่น่า
G 
รัก 
 
เท่าไหร่หรอ
Em 
กพี่
 
บ้านบ้านพัน
C 
นี้มีสิทธิ์มั่งม้
D 
าย
 
น้องอยู่ไม่ส
G 
วย 
 
สู้เขาไม่
Em 
ได้
 
แต่เรื่องหัวใ
C 
จไม่แพ้ 
 
ใครแน่น
D 
อน
 
เรื่องอ้อ
C 
ร้อน้องไม่ค่อยถ
D 
นัด
 
แต่ถ้า
Bm 
เรื่องความรัก 
 
น้องไ
Em 
ม่โลเล
 
จะไม่เ
C 
ทให้พี่เสี
D 
ยใจ 
 
บ้านๆแต่รักจ
G 
ริง 
 
 
D 

 
หากมีแ
G 
ฟนสักคน 
 
จะเอา
Em 
ขึ้นสตอรี่
 
โพสต์
C 
ว่าตอนนี้ 
 
กำลัง
D 
คบกับเธอ
 
ถ้า
G 
พี่จริงจัง 
 
น้องจริง
Em 
ใจเสมอ
 
อย่าป
C 
ล่อยให้เพ้อฝันหว
D 
านคนเดียว

OUTRO | G | Em | C | D | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites