ขอบคุณที่รอ มุกมิก ปัทมนันท์


Capo #3
INTRO | G D/F# | Em C |
INTRO | G D/F# | Em D |

G 
เธอบ่จำเป็นต้องเสี
D/F# 
ยใจ
 
เธอบ่ได้ผิด
Em 
ยังที่เลือกเขามื้
C 
อนี้
G 
ในเมื่อทางฮักสอ
D/F# 
งเฮา 
 
มันมาฮอดทาง
Emj 
ตัน
 
สุดท้ายก็ต้องจบอ
C 
ยู่ดี

G 
ยื้อกันมาจนถึง
D 
วันเลิกรา
 
ก้มหน้า
Em 
สู้กับคำว่าบ่ไ
C 
หว
G 
เธอกะแอบมีเขาอยู่จนเ
D 
ต็มหัวใจ
 
ระหว่างเ
C 
ฮามีแต่คำว่า
G 
ทน

Am 
คนที่จบตอนใด๋ก็แปลได้คือเก่า
 
ว่า
Bm 
เธอเซาฮักกันแล้ว
 
มีแต่เ
C 
อานี่ติ 
 
ที่ยัง..กอดค
D 
นเบิดใจไว้ต่อ

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อ 
 
ขอบคุณที่
D 
รอ
 
รอจน
Em 
มื่อให้รอบ่ไ
C 
หว
 
ว่าสิ
G 
ยื้อเวลาเฮ็ดใ
D 
จกะบ่ชินจั
C 
กเถื่อ
D 

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อขอบคุณห
D 
ลายๆ
 
ที่ยังใ
Em 
ห้คำว่าหลูโ
C 
ตน..
 
ฮัก
Bm 
คนที่เขาเคยบอกว่า
Em 
ฮักหลาย
 
ถ้ามื้อ
C 
นี้สิไปขอเริ่มต้นใ
D 
หม่
 
กะบ่คิดอีห
G 
ยังดอก
D 

INSTRU | G D/F# | Em C |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | G D | Em Bm |
INSTRU | C Bm | Am D | G |

Am 
คนที่จบตอนใด๋ก็แปลได้คือเก่า
 
ว่า
Bm 
เธอเซาฮักกันแล้ว
 
มีแต่เ
C 
อานี่ติ 
 
ที่ยัง..กอดค
D 
นเบิดใจไว้ต่อ

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อ 
 
ขอบคุณที่
D/F# 
รอ
 
รอจน
Em 
มื่อให้รอบ่ไ
C 
หว
 
ว่าสิ
G 
ยื้อเวลาเฮ็ดใ
D 
จกะบ่ชินจั
C 
กเถื่อ
D 

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อขอบคุณห
D 
ลายๆ
 
ที่ยังใ
Em 
ห้คำว่าหลูโ
C 
ตน..
 
ฮัก
Bm 
คนที่เขาเคยบอกว่า
Em 
ฮักหลาย
 
ถ้ามื้อ
C 
นี้สิไปขอเริ่มต้นใ
D 
หม่
 
กะบ่คิดอีห
G 
ยังดอก
D 

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อ 
 
ขอบคุณที่
D 
รอ
 
รอจน
Em 
มื่อให้รอบ่ไ
C 
หว
 
ว่าสิ
G 
ยื้อเวลาเฮ็ดใ
D 
จกะบ่ชินจั
C 
กเถื่อ
D 

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อขอบคุณห
D 
ลายๆ
 
ที่ยังใ
Em 
ห้คำว่าหลูโ
C 
ตน..
 
ฮัก
C 
คนที่เขาเคยบอกว่า
Bm 
ฮักหลาย
 
ถ้ามื้อ
Am 
นี้สิไปขอเริ่มต้นใ
D 
หม่
 
กะบ่คิดอีห
G 
ยังดอก
D 
C 
D 

G 
เธอบ่จำเป็นต้องเสี
D 
ยใจ
 
เธอบ่ได้ผิด
Em 
ยังที่เลือกเขามื้
C 
อนี้
G 
ในเมื่อทางฮักสอ
D 
งเฮา 
 
มันมาฮอดทาง
C 
ตัน
 
สุดท้ายก็ต้องจบ..อ
G 
ยู่ดี

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites