นักสะสมหัวใจ Silence


C 
รัก.. 
 
ที่เคย
G 
มีให้กันเ
Am 
สมอ
 
แต่สุด
Dm 
ท้าย 
 
ไม่เหลืออะไรอีกสั
G 
กอย่าง
 
เจ็บป
F 
วดเหลือเ
G 
กิน 
 
กับคำ
Em 
เชิญที่เธอให้
Am 
กัน
 
เธอเก็บซ่อน
F 
ฉัน 
 
อยู่ในใจกับใครมากม
G 
าย

C 
ใจ..
Em 
ที่ให้ไปอยากจะได้
Am 
คืน
 
ก็เมื่อ
Dm 
เธอ..ม
G 
องฉันเป็นแค่ทา
C 
งผ่าน
 
ไม่ได้เ
F 
ป็นตัวสำรองใ
G 
คร
 
อยากจะ
Em 
มาจะไปได้
Am 
ตามต้องการ
 
ได้ใจ
Dm 
ฉัน 
 
ได้ใจใ
F 
ครอีกตั้งหลาย
G 
คน

 
  เธอเป็น
C 
นักสะสมหัวใจ
 
  หลอกเอา
Cmaj7 
ใจใครไปเก็บไว้
F 
  มันคงเป็นรสนิยมเธอใช่ไหม
 
  เธอสะ
C 
สมใจใครต่อใคร 
 
มาก
Cmaj7 
มายไม่รู้เท่าไร
F 
  เป็นพันเป็นร้อยที่เป็นของเล่นของเธอ 
 
 
Fm 
 
  เมื่อไหร่จะ
C 
พอ

 
อยากให้เ
C 
ธอ 
 
 
Em 
เก็บไปคิดดูใ
Am 
ห้ดี
 
ว่าทำล
F 
าย
G 
..ทำร้ายใจใครเท่าไ
C 
หร่
 
จากก
F 
ารที่เ
G 
ธอ 
 
เป็น
Em 
นักสะสมหั
Am 
วใจ
 
ว่ามัน
Dm 
สาสมแก่ใ
F 
จเธอรึ
G 
ยัง

 
  เธอเป็น
C 
นักสะสมหัวใจ
 
  หลอกเอา
Cmaj7 
ใจใครไปเก็บไว้
F 
  มันคงเป็นรสนิยมเธอใช่ไหม
 
  เธอสะ
C 
สมใจใครต่อใคร 
 
 
Cmaj7 
มากมายไม่รู้เท่าไร
F 
  เป็นพันเป็นร้อยที่เป็นของเล่นของเธอ..
G 
  ไม่รู้จักพอ..

F 
  การกระทำของเธอ 
 
มันทำลายหัวใจ
 
  ของใ
C 
ครต่อใครมากมาย
F 
  เธอมาลวงหัวใจ 
 
เอาใจไปเก็บไว้ทำไมไม่
G 
รู้

INSTRU | C | C | F | F |
INSTRU | C | C | F | G | G |

 
  เธอเป็น
C 
นักสะสมหัวใจ
 
  หลอกเอา
Cmaj7 
ใจใครไปเก็บไว้
F 
  มันคงเป็นรสนิยมเธอใช่ไหม
 
  เธอสะ
C 
สมใจใครต่อใคร 
 
 
Cmaj7 
มากมายไม่รู้เท่าไร
F 
  เป็นพันเป็นร้อยที่เป็นของเล่นของเธอ..
Fm 
  เมื่อไหร่จะ
C 
พอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites