ยิ้ม เต็งหนึ่ง รัชพล


INTRO | A | C#m | F#m | C#m |
INTRO | D | B7 | E | E |

 
เธอรู้ไ
A 
หมว่ารอยยิ้มเธอมีค
C#m 
วามหมาย
 
เธอรู้ไ
F#m 
หมว่าใจฉันนั้นมัน
C#m 
สดใส
 
แค่เ
D 
พียงได้เห็นเธอส่งยิ้ม
B7 
มา 
 
ก็ทำฉันเคลิ้
E 
มไป

 
เธอรู้ไ
A 
หมว่าฉันยิ้ม 
 
ทุกที
C#m 
ที่คิด
 
เก็บเอารอย
F#m 
ยิ้มของเธอ 
 
เอามา
C#m 
กอดไว้
 
กับใ
D 
จที่ละเมอคิดถึงเ
B7 
ธอ 
 
อยากเห็นเธอยิ้มอยู่ทุ
E 
กวัน

 
ฉันค
C#m 
งบ้า 
 
ไป
F#m 
แล้ว
 
แอบอม
Bm 
ยิ้ม 
 
ทุกครั้งที่คิดถึงเ
E 
ธอ
 
เหมือนว่า
C#m 
แอบ 
 
ชอบ
F#m 
เธอ
 
ก็เลยต้องเ
Bm 
ขินไม่เป็นตัวเองอย่า
E 
งนี้

 
อยากบอกเ
A 
ธอว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก
 
F#m 
จก็เลยต้องแอบรัก 
 
เพราะ
Bm 
เธอนั้นเป็นแบ
E 
บนี้
 
เธอรู้ไ
A 
หม 
 
ว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก 
 
กับ
F#m 
ใจคนที่แอบรัก
 
รอย
Bm 
ยิ้มเธอมีความห
E 
มาย

 
เก็บเอา
C#m 
รอยยิ้มเธอมาแน
F# 
บใจ
 
แอบบอก
Bm 
รักเธอแค่เ
E 
พียง
 
ส่งยิ้มให้เธอกลั
A 
บไป 
 
 
E 

INSTRU | A | C#m | F#m | C#m |
INSTRU | D | B7 | E | E |

 
ฉันค
C#m 
งบ้า 
 
ไป
F#m 
แล้ว
 
แอบอม
Bm 
ยิ้ม 
 
ทุกครั้งที่คิดถึงเ
E 
ธอ
 
เหมือนว่า
C#m 
แอบ 
 
ชอบ
F#m 
เธอ
 
ก็เลยต้องเ
Bm 
ขินไม่เป็นตัวเองอย่า
E 
งนี้

 
อยากบอกเ
A 
ธอว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก
 
F#m 
จก็เลยต้องแอบรัก 
 
เพราะ
Bm 
เธอนั้นเป็นแบ
E 
บนี้
 
เธอรู้ไ
A 
หมว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก 
 
กับ
F#m 
ใจคนที่แอบรัก
 
รอย
Bm 
ยิ้มเธอมีความห
E 
มาย

 
อยากบอกเ
A 
ธอว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก
 
F#m 
จก็เลยต้องแอบรัก 
 
เพราะ
Bm 
เธอนั้นเป็นแบ
E 
บนี้
 
เธอรู้ไ
A 
หมว่าเธอนะ
C#m 
น่ารัก 
 
กับ
F#m 
ใจคนที่แอบรัก
 
รอย
Bm 
ยิ้มเธอมีความห
E 
มาย

 
เก็บเอา
C#m 
รอยยิ้มเธอมาแน
F# 
บใจ
 
แอบบอก
Bm 
รักเธอแค่เ
E 
พียง
 
ส่งยิ้มให้เธอกลั
A 
บไป 
 
 
F#m 
Bm 

 
E 
พียงส่งยิ้มให้เธอกลั
A 
บไป 
 
 
F#m 
Bm 
 
E 
พียงส่งยิ้มให้เธอกลั
Amaj7 
บไป..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites