หมกกบ BNK48


INTRO | Am | Am | F G | Am | ( 2 Times )

Am 
กบ มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ
 
มันฮ้องอ๊บๆ เขียดฮ้องแอ๊บๆ
 
 
หมกกบผั่นแ
F 
ซ่บ 
 
ย่อนได้
G 
ผัก 
 
อี
C 
ตู่
 
เขียดจะนา
Am 
น้อย 
 
ใส่หอมบั่วกะเอา
Dm 
อยู่
 
หรือสิใ
Am 
ส่หัวปลี 
 
นำก้น
Dm 
หมู่
 
กะอย่าลืมผักอี
G 
ตู่..
Em 
 
เทิงหมกเ
G 
ขียด 
 
หมก
Am 
กบ

Am 
กบ มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ
 
มันฮ้องอ๊บๆ เขียดฮ้องแอ๊บๆ
 
 
บางคนมักแ
F 
บบทอดกระเ
G 
ทียมพริกไ
C 
ทย
 
สิเอาไป
Am 
ต้มยำนำ ข่า ตะไ
Dm 
คร้
 
ใส่ใบมะ
Am 
กรูด 
 
บีบมะนาวล
Dm 
งไป
 
และกะสุดท้
G 
าย..
Em 
 
อย่าลืมใส่
G 
ผัก 
 
 
Am 
อีตู่

 
ผักอี
F 
ตู่ 
 
น้องสว
G 
นบักใ
Am 
หญ่
 
ในฟาร์มอ้
F 
าย 
 
มี
G 
กบหลาย
C 
บ่
 
น้องมัก
F 
กบ 
 
บ่ได้
G 
มักเ
Dm 
ขียด
 
กะบ่ซีเ
F 
รียสว่าสิเ
G 
ขียดหรือ
C 
กบ
 
ลังโตกะ
Am 
ฮ้อง กะฮ้อง  
Dm 
อ๊บๆ
 
ลังโตกะ
Am 
ฮ้อง กะฮ้อง  
Dm 
แอ๊บๆ
 
อ๊บๆ แ
G 
อ๊บๆ อ๊บๆ แอ๊บๆ
 
กะ
Em 
แซ่บ 
 
ถ้าจับ
Am 
หมก

Am 
กบ 
 
มันฮ้องอ๊บๆ
 
มันฮ้อง
F 
อ๊บๆ 
 
มันฮ้
G 
องอ๊บๆ 
 
 
Am 

INSTRU | Am | Am | F G | Am |

 
สู่ปี ยามฮอดเดือน
Am 
หก 
 
ฝนมันกะสิตกฮำ
 
ยามฝนตกใส่นาน้อง กบมันกะร้องงึมงำ
 
 
ในคืนฟ้าฝนเป็นใจ อยากมีผู้มาส่องไฟ
 
 
ฝนตกเดือนหกยามใด๋ หัวใจน้องเหงาหน่ำๆ
 
 
ผู้บ่าวสำน้อย สำใหญ่ ผู้ใด๋กะได้มาโลด
 
 
คันแม่นว่าอ้ายยังโสด มาส่อยกันโดดลงนา
 
 
ความฮักกะคือจับกบ กระโดดคุบมันสิหลบ
 
 
พ้อฮักแท้ มันสิจบ
 
 
คือจั่งจับกบใส่ข้องสั่นดอกหวา
 

 
ผักอี
F 
ตู่ 
 
น้องสว
G 
นบักใ
Am 
หญ่
 
ในฟาร์มอ้
F 
าย 
 
มี
G 
กบหลาย
C 
บ่
 
น้องมัก
F 
กบ 
 
บ่ได้
G 
มักเ
Dm 
ขียด
 
กะบ่ซีเ
F 
รียสว่าสิเ
G 
ขียดหรือ
C 
กบ
 
ลังโตกะ
Am 
ฮ้อง กะฮ้อง  
Dm 
อ๊บๆ
 
ลังโตกะ
Am 
ฮ้อง กะฮ้อง  
Dm 
แอ๊บๆ
 
อ๊บๆ แ
G 
อ๊บๆ อ๊บๆ แอ๊บๆ
 
กะ
Em 
แซ่บ 
 
ถ้าจับ
Am 
หมก

Am 
กบ มันฮ้องอ๊บๆ มันฮ้องอ๊บๆ
 
มันฮ้องอ๊บๆ เขียดฮ้องแอ๊บๆ
 
 
หมกกบว่าแ
F 
ซ่บ 
 
ต้อ
G 
งหมกให
C 
ม่ๆ
 
ข้าวเหนียว
Am 
ฮ้อนๆ 
 
ป้อนสักคำสิถืก
Dm 
ใจ
 
คุ้ยกิน
Am 
ขากบนำ 
 
คำใ
Dm 
หญ่ๆ
 
เอาต้มไ
G 
ก่ 
 
มาแลกกะบ่
Am 
ยอม
 
ย่อนหมก
G 
กบ 
 
ใส่ผัก
Em 
อีตู่ 
 
มัน
Am 
หอม

Am 
กบ 
 
มันฮ้องอ๊บๆ
 
มันฮ้องอ๊
F 
บๆ 
 
มันฮ้
G 
องอ๊บๆ 
 
 
Am 
 
( อ๊บๆ อ๊บๆ อ๊บๆ )
 

OUTRO | Am | Am | F G | Am |
OUTRO | Am | Am Em | Em | Em |
OUTRO | C | Dm | Am | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites