ไอ้โต คาราบาว


INTRO | Gm F | Gm Dm | C F | C F |

 
ก็คิดไม่ออกก็ลอกเขา
F 
ไป
Dm 
เป็นนักเรียนรุ่นใ
F 
หญ่
 
ใครใ
C 
ครก็มักเกรงข
F 
าม
F7 
 
แม้แต่คุณ
Bb 
ครู
 
ยังไ
C 
ม่ค่อยกล้าห้ามป
F 
ราม
 
ท่า
Gm 
ทางฉันมันห่าม
Dm 
ห่าม
 
ตัวโ
C 
ตเท่ายักษ์ท่
C7 
าเตียน
F 

 
ที่เรียนทุกวันนั้นพ่อแม่
Dm 
ส่ง
 
คงไม่ต้องให้บ
F 
อก
 
ว่าร
C 
วยไม่รวยอย่าง
F 
ไร
F7 
 
ไม่มีปัญ
Bb 
หา 
 
ยิน
Gm 
ดีเล่าเรียนต่อไ
F 
 
ถึง
Gm 
หัวจะไม่เอาไ
Dm 
หน
 
แต่ใ
C 
จยังรักกา
F 
รเรียน
A 

 
คุณครูค
Bb 
รับ 
 
ผมเป็นนักเรียนโง่
F 
โง่
 
ไอ้
Gm 
โตนะโตแต่
F 
ตัว 
 
กลัว
Em7b5 
ครูจะเข้าใจ
F 
ผิด
 
สมองมัน
Dm 
ช้า 
 
เกิด
C 
มาทำไมไ
Dm 
ม่รู้
 
เกิด
Gm 
มาเป็นศิษย์ของ
Dm 
ครู
 
เป็น
Em 
ชายที่ชื่อไ
Am 
อ้โต
 
ไอ้โต ไอ้โ
F 
ต 
 
ไอ้โ
C 
ต ไอ้โต ไอ้โ
F 

 
เพื่อนฉันมากมาย เรียนมาด้วย
F 
กัน
Dm 
ที่รู้ข่าวมานั้น 
 
ทุก
C 
คนได้ดิบไ
F 
ด้ดี
F7 
 
มีบ้านโต
Bb 
โต 
 
มี
C 
รถเก๋งแพงแพง
F 
ขี่
 
มี
Gm 
เมียมีฐาน
Dm 
ะดี 
 
มีเ
C 
งินมีหน้า
F 
มีตา

INSTRU | C F | Dm F | C F | F7 |
INSTRU | Bb C | F Gm | Dm C | F A |

 
คุณครูค
Bb 
รับ 
 
ผมเป็นนักเรียนโง่
F 
โง่
 
ไอ้
Gm 
โตนะโตแต่
F 
ตัว
 
กลัว
Em7b5 
ครูจะเข้าใจ
F 
ผิด
 
สมองมัน
Dm 
ช้า 
 
เรียนไ
C 
ปทำไมไ
Dm 
ม่รู้
 
ไม่
Gm 
ใช่ความผิดของ
Dm 
ครู
 
ผมเ
Em 
รียนไม่รู้เรื่องเ
F 
อง

 
คร่ำเสียงเพลงครวญ จากโรงเรียน
Dm 
เก่า
 
เป็นเสียงเพลงเศร้าเศ
F 
ร้า
 
กลั่นจ
C 
ากชีวิตไ
F 
อ้โต
F7 
 
ไปดีเถอะเ
Bb 
พื่อน
 
เป็น
Gm 
หมอเป็นใหญ่เป็นโ
F 
Gm 
สมองไอ้โตมัน
Dm 
โง่
 
ได้แค่ไอ้โ
C 
ตนักการภา
F 
รโรง

OUTRO | Gm Dm | Bb C | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites