รักไม่มีคุณค่า วงสันติภาพ


 
ดอกไม้ร่วงหล่น ยังมีพื้นดินรองรับ
 
 
เช่น ความรักใช่จะหมดไป
 

INSTRU | D F#m | G | D F#m | G |

D 
ดอกไม้ร่วงหล่น 
 
ยัง
F#m 
มีพื้นดินรองรับ
G 
เช่น 
 
ความรักใช่จะหมดไ
A 
D 
รักเราเมื่อก่อน 
 
 
F#m 
ตอนที่ยังสดใส
G 
ยังมีความห่วงใย 
 
ให้กันและ
A 
กัน

D 
  ไม่คิดแปรเปลี่ยน 
 
 
F#m 
ยังคงความผูกพัน
 
  
G 
แล้วเธอนั้นก็มาจากไ
A 

 
ทิ้งวัน
Bm 
คืน 
 
ที่เร
A 
ารักกัน
 
ทิ้งวั
Bm 
นคืน 
 
ที่เร
A 
าสุขสันต์
 
ทิ้งคืน
G 
วัน 
 
ที่เรานั่นเคยรัก
A 
กัน

 
เธอมาตีจ
D 
าก 
 
อย่าง
F#m 
คนไม่มีหั
G 
วใจ
A 
 
รักที่ฉันใ
D 
ห้ 
 
กลับ
F#m 
มีเพียงรอยน้ำ
G 
ตา
A 
 
ที่ร่วม
Bm 
ฝัน 
 
กลับ
A 
วันที่แล้ว
G 
มา
 
ไม่
Em 
มี 
 
คุณ
A 
ค่าเลยหรือ
D 
ไร..
A 

D 
  เพราะความลำบาก 
 
เธอ
F#m 
จึงต้องลาจากไป
 
  
G 
คิด 
 
เพียงได้ความสุขเท่า
A 
นั้น
D 
  ความรักจริงใจ 
 
จึง
F#m 
ใช่เป็นความสำคัญ
 
  ความ
G 
ทุกข์ที่เธอนั้นทนรับไม่ไ
A 
ด้

 
ทิ้งวัน
Bm 
คืน 
 
ที่เร
A 
ารักกัน
 
ทิ้งวั
Bm 
นคืน 
 
ที่เร
A 
าสุขสันต์
 
ทิ้งคืน
G 
วัน 
 
ที่เรานั่นเคยรัก
A 
กัน

 
เธอมาตีจ
D 
าก 
 
อย่าง
F#m 
คนไม่มีหั
G 
วใจ
A 
 
รักที่ฉันใ
D 
ห้ 
 
กลับ
F#m 
มีเพียงรอยน้ำ
G 
ตา
A 
 
ที่ร่วม
Bm 
ฝัน 
 
กลับ
A 
วันที่แล้ว
G 
มา
 
ไม่
Em 
มี 
 
คุณ
A 
ค่าเลยหรือ
D 
ไร
A 

INSTRU | D F#m | G | D F#m | G |
INSTRU | Bm A | G | Em A | D A |

 
เธอมาตีจ
D 
าก 
 
อย่าง
F#m 
คนไม่มีหั
G 
วใจ
A 
 
รักที่ฉันใ
D 
ห้ 
 
กลับ
F#m 
มีเพียงรอยน้ำ
G 
ตา
A 
 
ที่ร่วม
Bm 
ฝัน 
 
กลับ
A 
วันที่แล้ว
G 
มา
 
ไม่
Em 
มี 
 
คุณ
A 
ค่าเลยหรือ
D 
ไร
A 

 
เธอมาตีจ
D 
าก 
 
อย่าง
F#m 
คนไม่มีหั
G 
วใจ
A 
 
รักที่ฉันใ
D 
ห้ 
 
กลับ
F#m 
มีเพียงรอยน้ำ
G 
ตา
A 
 
ที่ร่วม
Bm 
ฝัน 
 
กลับ
A 
วันที่แล้ว
G 
มา
 
ไม่
Em 
มี 
 
คุณ
A 
ค่าเลยหรือ
D 
ไร

 
ไม่
G 
มี 
 
คุณ
A 
ค่าเลย 
 
หรือ
D 
ไร..

OUTRO | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites