เจ็บที่ยังรู้สึก วงเนคไท


INTRO | F | Am | Gm C | F | C |

F 
  ฉันคือคนที่โดนทำร้ายหั
C 
วใจ
Dm 
  ใครใครก็มองว่า
Bb 
โง่
F 
  คนที่ต้องนอนเสียใ
C 
 
  ให้ใ
Bb 
จเธอไปแค่ไห
C 
นมันก็ไ
F 
ม่พอ

 
ฉันต้อง
Gm 
ทรมาน
 
ต้องทุกข์ต้องทนต้องเจ็บ
Am 
ซ้ำๆ
Bb 
เจ็บไม่หลาบไม่จำการกระ
C 
ทำของเธอฉัน
F 
รู้ดี
Gm 
อยากจะบอกใ
C 
ห้เธอ 
 
ได้
Am 
รู้ถึงคำ
Dm 
คำนี้
 
หรือฉัน
Gm 
ไม่ดี 
 
หรือเ
C 
ธอนั้นมีใครใ
F 
หม่

 
คนใหม่เขาดีกว่า
Bb 
ฉันใช่ไหม
 
คนใ
C 
หม่เขาดูแล
Am 
เธอใช่ไหม
 
ต่างกับ
Dm 
ฉันที่มันไม่
Gm 
มีอะไร
 
เธอก็เ
C 
ลยจากไปอย่าง
F 
นี้

 
หรือเธอไม่รักกันแ
Bb 
ล้วใช่ไหม
 
รั้งไ
C 
ป.. 
 
คนที่
Am 
เจ็บคือฉันค
Dm 
นนี้..
Gm 
เจ็บที่ยัง
C 
รักและยัง
F 
รู้สึก

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INSTRU | Gm | Am | Bb | C |

 
ฉันต้อง
Gm 
ทรมาน
 
ต้องทุกข์ต้องทนต้องเจ็บ
Am 
ซ้ำๆ
Bb 
เจ็บไม่หลาบไม่จำการกระ
C 
ทำของเธอฉัน
F 
รู้ดี
Gm 
อยากจะบอกใ
C 
ห้เธอ 
 
ได้
Am 
รู้ถึงคำ
Dm 
คำนี้
 
หรือฉัน
Gm 
ไม่ดี 
 
หรือเ
C 
ธอนั้นมีใครใ
F 
หม่

 
คนใหม่เขาดีกว่า
Bb 
ฉันใช่ไหม
 
คนใ
C 
หม่เขาดูแล
Am 
เธอใช่ไหม
 
ต่างกับ
Dm 
ฉันที่มันไม่
Gm 
มีอะไร
 
เธอก็เ
C 
ลยจากไปอย่าง
F 
นี้

 
หรือเธอไม่รักกันแ
Bb 
ล้วใช่ไหม
 
รั้งไ
C 
ป.. 
 
คนที่
Am 
เจ็บคือฉันค
Dm 
นนี้..
Gm 
เจ็บที่ยัง
C 
รักและยัง
F 
รู้สึก

OUTRO | Bb C | Am Dm |
OUTRO | Gm C | F | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites