สถานะใหม่ที่ใจเจ็บ ลูกน้ำ จุลินทรีย์


INTRO | G | Bm | Am D | G |

 
เริ่มจาก
G 
ศูนย์จนไปถึงร้อย
 
พอรักเต็ม
Bm 
ร้อยเธอปล่อยให้
Em 
เรือล่ม
C 
ข่มใจฝืน
Bm 
ยิ้มไป 
 
แกล้ง
Am 
พูดว่าไม่เป็นไ
D 
 
คนใจ
G 
ดำมาทำให้หลงพอเปิดใจ
Bm 
รักเธอกลับผลั
Em 
กไส
 
เธอกลัวเ
C 
ขาเสี
Bm 
ยใจ 
 
เลือก
Am 
ให้ฉันเป็นคน
D 
แพ้

INSTRU | Em Bm | Em Bm | C | D |

G 
ส่งเธอได้เท่า 
 
ฉัน
Bm 
มีค่าเพียงเท่านั้น
 
สาย
Am 
ตาที่เธอมองกัน 
 
ฉัน
D 
คิดไปเองฝ่ายเดียว
G 
เป็นแค่เพียงสะพาน 
 
 
Bm 
ให้เธอเดินผ่านไป
 
ต่อให้
Am 
ฉันรักเธอเท่าไหร่ 
 
สุดท้
D 
ายเธอก็เลือกเขา

Em 
เธอ.. 
 
ขอ
D 
ลดสถานะใจ
Em 
ให้.. 
 
เป็นไ
D 
ด้แค่เพียงเพื่อนกัน
C 
คนนึงอยากตัดสัมพันธ์
 
อีก
D 
คนนึงแทบขาดใจ

 
เริ่มจาก
G 
ศูนย์จนไปถึงร้อย
 
พอรักเต็ม
Bm 
ร้อยเธอปล่อยให้
Em 
เรือล่ม
C 
ข่มใจฝืน
Bm 
ยิ้มไป 
 
แกล้ง
Am 
พูดว่าไม่เป็นไ
D 
 
คนใจ
G 
ดำมาทำให้หลง
 
พอเปิดใจ
Bm 
รักเธอกลับผลั
Em 
กไส
 
เธอกลัวเ
C 
ขาเสี
Bm 
ยใจ 
 
เลือก
Am 
ให้ฉันเป็นคน
D 
แพ้

 
เพิ่งจะ
Em 
รู้ว่าที่ผ่านมา 
 
แค่การแ
Bm 
สดง
 
เธอแค่แ
Em 
กล้ง 
 
มีแต่ฉันที่คิดไปไ
D 
กล
 
ต่อจาก
Em 
นี้ 
 
ก็ยินดีกับเธอและค
Bm 
นใหม่
 
เรือเ
C 
ราล่มจบไป 
 
เธอไ
D 
ปขึ้นเรือลำใหม่
 
ขอให้ถึ
G 
งฝั่ง
D 

INSTRU | Em | Bm | Em | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

Em 
เธอ.. 
 
ขอ
D 
ลดสถานะใจ
Em 
ให้.. 
 
เป็นไ
D 
ด้แค่เพียงเพื่อนกัน
C 
คนนึงอยากตัดสัมพันธ์
 
อีก
D 
คนนึงแทบขาดใจ

 
เริ่มจาก
G 
ศูนย์จนไปถึงร้อย
 
พอรักเต็ม
Bm 
ร้อยเธอปล่อยให้
Em 
เรือล่ม
C 
ข่มใจฝืน
Bm 
ยิ้มไป 
 
แกล้ง
Am 
พูดว่าไม่เป็นไ
D 
 
คนใจ
G 
ดำมาทำให้หลง
 
พอเปิดใจ
Bm 
รักเธอกลับผลั
Em 
กไส
 
เธอกลัวเ
C 
ขาเสี
Bm 
ยใจ 
 
เลือก
Am 
ให้ฉันเป็นคน
D 
แพ้

 
เริ่มจาก
G 
ศูนย์จนไปถึงร้อย
 
พอรักเต็ม
Bm 
ร้อยเธอปล่อยให้
Em 
เรือล่ม
C 
ข่มใจฝืน
Bm 
ยิ้มไป 
 
แกล้ง
Am 
พูดว่าไม่เป็นไ
D 
 
คนใจ
G 
ดำมาทำให้หลง
 
พอเปิดใจ
Bm 
รักเธอกลับผลั
Em 
กไส
 
เธอกลัวเ
C 
ขาเสี
Bm 
ยใจ 
 
เลือก
Am 
ให้ฉันเป็นคน
D 
แพ้

 
เพิ่งจะ
Em 
รู้ว่าที่ผ่านมา 
 
แค่การแ
Bm 
สดง
 
เธอแค่แ
Em 
กล้ง 
 
มีแต่ฉันที่คิดไปไ
D 
กล
 
ต่อจาก
Em 
นี้ 
 
ก็ยินดีกับเธอและค
Bm 
นใหม่
 
เรือเ
C 
ราล่มจบไป 
 
เธอไ
D 
ปขึ้นเรือลำใหม่
 
ขอให้ถึ
G 
งฝั่ง

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites