2 ขีด ไหมไทย หัวใจศิลป์


 
2 ขีด อ้ายพอรับไ
Bb 
หว
 
แต่สองใ
C 
จ 
 
รับบ่ได้ดอก
Dm 
นาง
 
เมื่อคน ที่เดินร่วมท
Bb 
าง
 
หักหลัง
C 
กัน 
 
แบ่งใจเป็นส
F 
อง

 
ATK ขึ้น 2  
C 
ขีด 
 
อ้ายบ่หวั่นไ
Am 
หว
 
เท่าได้รู้
Dm 
ข่าวว่าตกเป็นตัวสำรอง
 
สอง
Gm 
แก้มที่อ้ายเคยหอม..
 
ถูกเขาครอบค
Bb 
รองแล้ว
C 
บ้อ..ค
F 
นดี..

INSTRU | Dm | Am | Gm C | Dm |

 
2 ขีด พอรักษาไ
Dm 
ด้
 
แต่สอง
Am 
ใจ 
 
หมอใ
Dm 
ด๋สิรักษา
 
อ้ายหมดหนทางเยียว
Bb 
ยา
 
ฮู้บ่น้องห
C 
ล่า 
 
แทบหยุดหา
F 
ยใจ
 
คบกันมาหลา
Am 
ยปี เจ้าคือฮักแท้ ที่อ้าย
Dm 
มั่นใจ
 
หรือเขา หล่อรวย โอน
F 
ไว
 
เจ้าจึงเทใ
C 
จ..ให้เข
F 
าไปครอง..

Gm 
เจ็บป่วยไข้ 
 
ยังพอมีทางรัก
Am 
ษา
 
อาการโค
Bb 
ม่า 
 
ยัง
C 
มีเครื่องช่วยหา
F 
ยใจ
 
น้องหล่าค
Am 
นดี 
 
มื้อนี่คือเปลี่ยนแป
Dm 
รไป
 
เจ้าเลือกเขาผู้มาใ
F 
หม่
 
สี่ห้องหัว
C 
ใจ 
 
ให้เข
F 
าดูแล 
 
 
C 

 
2 ขีด อ้ายผ่านมา
Dm 
ได้
 
แต่สิ
Am 
ตาย 
 
เมื่อเจ้าเอ่ยคำ
Dm 
ลา
 
อาการ คล้ายคนป่
C 
วยโค
Bb 
ม่า
 
เมื่อน้องห
C 
ล่าปันใจให้เ
F 
ขา
 
ได้สี่สิบ
Am 
ดีกรี มาเป็นยาดี พอช่วยบร
Dm 
รเทา
 
พอได้ลบ ความทรงเ
F 
ก่า 
 
 
พอได้ลืมเ
C 
จ้า 
 
ยามคิดฮ
F 
อดหลาย 
 

INSTRU | Am | Dm | Am | Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |

 
2 ขีด พอรักษาไ
Dm 
ด้
 
แต่สอง
Am 
ใจ 
 
หมอใ
Dm 
ด๋สิรักษา
 
อ้ายหมดหนทางเยียว
Bb 
ยา
 
ฮู้บ่น้องห
C 
ล่า 
 
แทบหยุดหา
F 
ยใจ
 
คบกันมาหลา
Am 
ยปี เจ้าคือฮักแท้ ที่อ้าย
Dm 
มั่นใจ
 
หรือเขา หล่อรวย โอน
F 
ไว
 
เจ้าจึงเทใ
C 
จ..ให้เข
F 
าไปครอง..
C 

 
2 ขีด อ้ายผ่านมา
Dm 
ได้
 
แต่สิ
Am 
ตาย 
 
เมื่อเจ้าเอ่ยคำ
Dm 
ลา
 
อาการ คล้ายคนป่
C 
วยโค
Bb 
ม่า
 
เมื่อน้องห
C 
ล่าปันใจให้เ
F 
ขา
 
ได้สี่สิบ
Am 
ดีกรี มาเป็นยาดี พอช่วยบร
Dm 
รเทา
 
พอได้ลบ ความทรงเ
F 
ก่า 
 
 
พอได้ลืมเ
C 
จ้า 
 
ยามคิดฮ
F 
อดหลาย 
 

 
ได้สี่สิบดี
Am 
กรี มาเป็นยาดี พอช่วยบรร
Dm 
เทา
 
วาสนาอ้ายได้เคียงคู่ขวดเห
F 
ล้า
 
วาสนาเ
C 
ขา..ได้เคียงคู่เ
F 
ธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites