หมาตัวหนึ่ง แน๊ท ราเชนทร์


 
เป็นได้แค่
Em 
หมาตัวหนึ่ง 
 
มันเจ็บ
C 
ลึกถึงหัวใจ
 
เมื่อได้
G 
รู้ 
 
ว่าเธอกับเขานั้นคืน
D/F# 
ดีกัน
 
แทบยืนไม่ไ
Em 
หวเลยเธอ
 
คลานเห่าห
C 
อนไปก่อนแล้ว
G 
กัน
 
กว่ามันจ
D 
ะลืม

Em 
  ยังจำได้ไ
C 
หมที่เธอร้องไ
G 
ห้ฟูมฟายมาบอ
D 
กฉัน
Em 
  เรื่องเธอกับเ
C 
ขานั้นมันได้
G 
จบลงไปแ
D 
ล้ว
Em 
  เธอเองตัดสิ
C 
นใจ 
 
G 
พื่อที่จะเริ่มต้นให
D 
ม่อีกครั้ง
Em 
  ไม่กลับไป
C 
ที่เดิม 
 
 
G 
ให้มันบอก
D 
ช้ำ

Bm 
เธอทำให้ฉันนั้นไ
C 
ว้ใจ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายทุ่มเทเท่าไรไม่
C 
คุ้มเลย 
 
 
D 
ฉัน

 
เป็นได้แค่
Em 
หมาตัวหนึ่ง 
 
มันเจ็บ
C 
ลึกถึงหัวใจ
 
เมื่อได้
G 
รู้ 
 
ว่าเธอกับเขานั้นคืน
D/F# 
ดีกัน
 
แทบยืนไม่ไ
Em 
หวเลยเธอ
 
คลานเห่าห
C 
อนไปก่อนแล้ว
G 
กัน
 
กว่ามันจ
D 
ะลืม

Bm 
เธอทำให้ฉันนั้นไ
C 
ว้ใจ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายก็ทำให้ฉันใจส
C 
ลาย..

Em 
  เธอจะให้
C 
ฉันทําใจยังไ
G 
งถ้าเธอจะจา
D 
กไป
Em 
  คงมีคำถ
C 
ามมากมายทำไ
G 
มเธอจากไ
D 
ปแล้ว
Em 
  เธอเองตัดสิ
C 
นใจ 
 
G 
รื่องที่จะเริ่มต้นใ
D 
หม่ 
 
อีกครั้ง
Em 
  กับคนที่
C 
ทิ้งเธอ 
 
G 
ห้ใจบอบ
D 
ช้ำ

Bm 
เธอทำให้ฉันนั้นไ
C 
ว้ใจ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายทุ่มเทเท่าไรไม่
C 
คุ้มเลย 
 
 
D 
ฉัน

INSTRU | Em D | C D | Em D | C |
INSTRU | G | Am | C | D | D |

 
เป็นได้แค่
Em 
หมาตัวหนึ่ง 
 
มันเจ็บ
C 
ลึกถึงหัวใจ
 
เมื่อได้
G 
รู้ 
 
ว่าเธอกับเขานั้นคืน
D/F# 
ดีกัน
 
แทบยืนไม่ไ
Em 
หวเลยเธอ
 
คลานเห่าห
C 
อนไปก่อนแล้ว
G 
กัน
 
กว่ามันจ
D 
ะลืม..

 
เป็นได้แค่
Em 
หมาตัวหนึ่ง 
 
มันเจ็บ
C 
ลึกถึงหัวใจ
 
เมื่อได้
G 
รู้ 
 
ว่าเธอกับเขานั้นคืน
D/F# 
ดีกัน
 
แทบยืนไม่ไ
Em 
หวเลยเธอ
 
คลานเห่าห
C 
อนไปก่อนแล้ว
G 
กัน
 
กว่ามันจ
D/F# 
ะลืม

Bm 
เธอทำให้ฉันนั้นไ
C 
ว้ใจ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายก็ทำให้ฉันใจส
C 
ลาย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites