จน (มันเจ็บหัวใจ) มอส ขจรจารุกุล


INTRO | Bm A | G D A/C# |
INTRO | Bm A | G | A |
INTRO | Bm A | G D A/C# |
INTRO | Bm A | G | A |

 
ท้อง
Bm 
ฟ้าสลัวมัวห
A 
มอง
 
พี่นั่งหยบร้
G 
องไห้แต่ส
D 
วน
A/C# 
 
หนาวเ
Bm 
หน็บนั่งคิดทบท
A 
วน
 
หมดยาหลายม
G 
วนเรรวน 
 
 
D 
หัวใจ
A/C# 
Bm 
หามีปี้ตางค์ 
 
บ้านช่
A 
องรกร้าง
 
น้องน
G 
างเลยมาจางห
D 
าย
A/C# 
 
รัก
Bm 
เราเหมือนขับรถร้
A 
าย 
 
ไม่ถึงที่ห
G 
มาย
 
มาตายกลา
F#7 
งคัน

 
มีแต่หัวใ
G 
จทำไหรไ
A 
ด้
 
ไม่มีความ
F#m 
หมายเท่าตางก้อน
Bm 
นั้น
 
เราเป็นคน
G 
จน 
 
ต้องถูกเหยียด
A 
ยัน
 
เขาจัดงาน
F#m 
หมั้น 
 
กับแฟนขอ
Bm 
งเรา

 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาแฟน
A 
เรา
 
ไปเชยไป
F#m 
ชม ไปดม ไป
Bm 
กอด
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาสินส
A 
อด
 
ไปยง ไป
F#m 
หยอด 
 
พ่อตาแม่
Bm 
ยาย
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เราหาหม้ายเ
A 
บี้ย
 
เลยไม่มี
F#m 
เมีย 
 
มาเคียงข้าง
Bm 
กาย
 
หัวใจส
G 
ลาย 
 
ต้องแพ้พ่
A 
ายเพราะไม่
Bm 
มีเงิน

INSTRU | G A | Bm | G A | D |
INSTRU | Em F#m | Em F#m |
INSTRU | G | F#7 | F#7 |

 
มีแต่หัวใ
G 
จทำไหรไ
A 
ด้
 
ไม่มีความ
F#m 
หมายเท่าตางก้อน
Bm 
นั้น
 
เราเป็นคน
G 
จน 
 
ต้องถูกเหยียด
A 
ยัน
 
เขาจัดงาน
F#m 
หมั้น 
 
กับแฟนขอ
Bm 
งเรา

 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาแฟน
A 
เรา
 
ไปเชยไป
F#m 
ชม ไปดม ไป
Bm 
กอด
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาสินส
A 
อด
 
ไปยง ไป
F#m 
หยอด 
 
พ่อตาแม่
Bm 
ยาย
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เราหาหม้ายเ
A 
บี้ย
 
เลยไม่มี
F#m 
เมีย 
 
มาเคียงข้าง
Bm 
กาย
 
หัวใจส
G 
ลาย.. 
 
A 
อ..

 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาแฟน
A 
เรา
 
ไปเชยไป
F#m 
ชม ไปดม ไป
Bm 
กอด
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาสินส
A 
อด
 
ไปยง ไป
F#m 
หยอด 
 
พ่อตาแม่
Bm 
ยาย
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เราหาหม้ายเ
A 
บี้ย
 
เลยไม่มี
F#m 
เมีย 
 
มาเคียงข้าง
Bm 
กาย
 
หัวใจส
G 
ลาย.. 
 
A 
อ..
 
สุดท้ายเลยหาหม้าย..เมีย..
 

OUTRO | Bm A | G D A/C# |
OUTRO | Bm A | G | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites