มาเด้อฮักแท้ ท็อฟฟี่ ไทแบนด์


INTRO | F#m E | D A | F#m E | D E |

F#m 
  ยอมือน้อ
E 
มขึ้นใส่
D 
หัว 
 
ล่ะว่าสา
E 
ธุเด้อฟ้าดิน
F#m 
  คั่นว่าชาติก่
E 
อนผู้ข้าได้เ
D 
ฮ็ด 
 
ผิด
E 
ต่อลูกเมียผู้ใด๋
F#m 
  ให้อโหสิกร
E 
รมพอแล้วต่
D 
อกัน 
 
ได้
E 
บ่ถือว่าลูกขอ
F#m 
  เพราะหัวใจเจ้าข
E 
องที่ผ่านมาจนฮอ
D 
ดมื้อนี้
 
  สิฮักไ
E 
ผกะมีแต่น้ำตา..

 
กลายเป็นเครื่อง
F#m 
หมายการค้าแล้วคำ
E 
ว่าอกหัก
 
คือน้อยใ
D 
จให้ดินฟ้าแท้
E 
เด้
 
บุญผลามัน
F#m 
ฮ้างเพพัง 
 
สิยับเข้าใ
E 
กล้
 
แฮงไกลออกห่าง คำว่าส
D 
มหวัง 
 
ตอนนี้ไปลี้อยู่ไ
E 

 
มาเด้อฮัก
D 
แท้ 
 
แม่นเจ้าสิลอยหลุดไ
E 
ปอยู่ทางใด๋
 
ให้โง
C#m 
โค้งมาสู่คีนอยู่นำเนื้อ
F#m 
นำโต
 
อย่าอ้าวโ
D 
อ่ 
 
เที่ยวถลาไปทางใ
E 
หม่
 
นภาเก่ายังขาด
A 
คู่คอ
Bm 
ยเจ้าจนล้า
C#m 
หล่อย
 
คันพ้อฮักแท้คั
D 
กๆ 
 
สิเฮ็ดดีนำสุอ
E 
ย่าง
 
ให้สมประสงค์ความ
C#m 
คึด 
 
เข้าข้างเถาะโชคช
F#m 
ะตา
 
สิฮักไผกะ
Bm 
บ่มีค่า 
 
หลูโ
E 
ตนผู้บาดเจ็บไ
A 
ด้บ่

INSTRU | F#m E | F#m E | D C#m | Bm E |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

 
กลายเป็นเครื่อง
F#m 
หมายการค้าแล้วคำ
E 
ว่าอกหัก
 
คือน้อยใ
D 
จให้ดินฟ้าแท้
E 
เด้
 
บุญผลามัน
F#m 
ฮ้างเพพัง 
 
สิยับเข้าใ
E 
กล้
 
แฮงไกลออกห่าง คำว่าส
D 
มหวัง 
 
ตอนนี้ไปลี้อยู่ไ
E 

 
มาเด้อฮัก
D 
แท้ 
 
แม่นเจ้าสิลอยหลุดไ
E 
ปอยู่ทางใด๋
 
ให้โง
C#m 
โค้งมาสู่คีนอยู่นำเนื้อ
F#m 
นำโต
 
อย่าอ้าวโ
D 
อ่ 
 
เที่ยวถลาไปทางใ
E 
หม่
 
นภาเก่ายังขาด
A 
คู่คอ
Bm 
ยเจ้าจนล้า
C#m 
หล่อย
 
คันพ้อฮักแท้คั
D 
กๆ 
 
สิเฮ็ดดีนำสุอ
E 
ย่าง
 
ให้สมประสงค์ความ
C#m 
คึด 
 
เข้าข้างเถาะโชคช
F#m 
ะตา
 
สิฮักไผกะ
Bm 
บ่มีค่า 
 
หลูโ
E 
ตนผู้บาดเจ็บไ
A 
ด้บ่

 
มาเด้อฮัก
D 
แท้ 
 
แม่นเจ้าสิลอยหลุดไ
E 
ปอยู่ทางใด๋
 
ให้โง
C#m 
โค้งมาสู่คีนอยู่นำเนื้อ
F#m 
นำโต
 
อย่าอ้าวโ
D 
อ่ 
 
เที่ยวถลาไปทางใ
E 
หม่
 
นภาเก่ายังขาด
A 
คู่คอ
Bm 
ยเจ้าจนล้า
C#m 
หล่อย
 
คันพ้อฮักแท้คั
D 
กๆ 
 
สิเฮ็ดดีนำสุอ
E 
ย่าง
 
ให้สมประสงค์ความ
C#m 
คึด 
 
เข้าข้างเถาะโชคช
F#m 
ะตา
 
สิฮักไผกะ
Bm 
บ่มีค่า 
 
หลูโ
E 
ตนผู้บาดเจ็บไ
A 
ด้บ่

 
สิฮัก
F#m 
ไผกะบ่มี
E 
ค่า.. 
 
หลูโตนคนเจ็บได้บ่..

OUTRO | F#m E | D A | F#m E | D E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites