เมื่อไหร่จะลืม ตาโอ๋ วงเซอร์


 
ต้องเจ็บอีกนานแค่ไ
F 
หน 
 
ต้องร้องไห้อีกกี่
Am 
ครั้ง
 
ต้องคิดถึงความห
Bb 
ลัง 
 
ของเธอกับฉันอีกนานเท่าไ
C 
 
เมื่อไหร่จะจำสัก
F 
ที 
 
ว่าที่ตรงนี้ไม่มีเธอ
Am 
แล้ว
 
ไม่อยากร้องไห้อีกแ
Bb 
ล้ว 
 
อยากจะเริ่มต้นชีวิตใ
C 
หม่
 
เมื่อไหร่จะลืมสัก
F 
ที

INSTRU| Bb Bbm |

 
เกลียดใ
F 
จตัวเองที่ยังรัก
 
เกลียดใ
Am 
จตัวเองที่ยังคิดถึง
 
เกลียดใ
Bb 
จตัวเองที่ยังคงจำ
 
เกลียดทุกควา
C 
มทรงจำที่ยังฝังใจ

 
เกลียดใ
F 
จตัวเองที่ไม่ยอมรับ..
 
ว่า
Am 
รักของเรามันจบไปแล้ว
 
เกลียด
Bb 
ใจตัวเอง 
 
ที่ยังคงเก็บ
 
เก็บ
C 
ทุกเรื่องราวที่มี

 
Bb 
จ็บซ้ำ ๆ มีแต่น้ำตา ต้อง
F 
ช้ำอีกนานเท่าไหร่
 
มันต้อง
Eb 
ใช้เวลา 
 
กี่เ
Bb 
ดือนกี่ปีนะเ
C 
ธอ

 
ต้องเจ็บอีกนานแค่ไ
F 
หน 
 
ต้องร้องไห้อีกกี่
Am 
ครั้ง
 
ต้องคิดถึงความห
Bb 
ลัง 
 
ของเธอกับฉันอีกนานเท่าไ
C 
 
เมื่อไหร่จะจำสัก
F 
ที 
 
ว่าที่ตรงนี้ไม่มีเธอ
Am 
แล้ว
 
ไม่อยากร้องไห้อีกแ
Bb 
ล้ว 
 
อยากจะเริ่มต้นชีวิตใ
C 
หม่
 
เมื่อไหร่จะลืมสัก
F 
ที

INSTRU | Bb C |

Bb 
  มีรักกี่ครั้ง 
 
ก็ไม่มีใ
F 
ครแทนที่เธอได้เลย
Bb 
  เริ่มใหม่กี่ครั้งก็พังทุก
C 
ที.. โวโฮ.. โฮโฮ..

INSTRU | Bb | F | Bb | F |
INSTRU | Gm Eb | Bb | C |

 
Bb 
จ็บซ้ำ ๆ มีแต่น้ำตา ต้อง
F 
ช้ำอีกนานเท่าไหร่
 
มันต้อง
Eb 
ใช้เวลา 
 
กี่เ
Bb 
ดือนกี่ปีนะเ
C 
ธอ

 
ต้องเจ็บอีกนานแค่ไ
F 
หน 
 
ต้องร้องไห้อีกกี่
Am 
ครั้ง
 
ต้องคิดถึงความห
Bb 
ลัง 
 
ของเธอกับฉันอีกนานเท่าไ
C 
 
เมื่อไหร่จะจำสัก
F 
ที 
 
ว่าที่ตรงนี้ไม่มีเธอ
Am 
แล้ว
 
ไม่อยากร้องไห้อีกแ
Bb 
ล้ว 
 
อยากจะเริ่มต้นชีวิตใ
C 
หม่
 
เมื่อไหร่จะลืมสัก
F 
ที

 
ต้องเจ็บอีกนานแค่ไ
F 
หน 
 
ต้องร้องไห้อีกกี่
Am 
ครั้ง
 
ต้องคิดถึงความห
Bb 
ลัง 
 
ของเธอกับฉันอีกนานเท่าไ
C 
 
เมื่อไหร่จะจำสัก
F 
ที 
 
ว่าที่ตรงนี้ไม่มีเธอ
Am 
แล้ว
 
ไม่อยากร้องไห้อีกแ
Bb 
ล้ว 
 
อยากจะเริ่มต้นชีวิตใ
C 
หม่
 
เมื่อไหร่จะลืมสัก
F 
ที..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites