พรหมลิขิต – Big Ass (บิ๊กแอส)


Tune to Eb
INTRO | G D | F C | ( 2 Times )

 
เหม่อมองบน
G 
ฟ้า.. 
 
D 
กล
 
จะม
F 
องด้วยความสง
C 
สัย
 
ว่าใครกัน
G 
นะ.. 
 
D 
คร
 
ที่
F 
พาให้เธอเดินหลงท
C 
างมาเจอกับฉัน

Bm 
มีคนเป็นล้า
Em 
นคน
 
ช่างไร้เหตุ
Bm 
ผลจริงๆที่เร
Em 
าเจอกัน
 
จากเป็น
F 
คนไม่เชื่ออะไร
 
สุดท้ายก็ได้แต่ถ
D 
ามตัวเองซ้ำๆ

G 
  ตกลงคือพ
Bm 
รหมลิขิตใช่ไ
Am 
หม
 
  ที่เ
C 
ขียนให้เป็นอย่าง
D 
นั้น
G 
  ตกลงให้เร
Bm 
ารักกันใช่
Am 
มั้ย 
 
อย่าง
C 
นั้นขอไ
D 
ด้ไหม
Am 
  โปรดอย่าทำให้
Bm 
เราพลัดพราก 
 
ให้เ
B7 
รารักกัน
 
  เนิ่น
Em 
นานถึง
D 
จนวั
C 
นตาย 
 
D 
อ..
 
  ฉันขอได้ไหม…
 

INSTRU | G D | F C | ( 2 Times )

 
เมื่อก่อนลมห
G 
าย.. 
 
D 
 
ก็
F 
คิดว่าเป็นของ
C 
ฉัน
 
แต่ก็ได้
G 
พบ.. 
 
D 
ธอ
 
ก็
F 
รู้จริงๆลมหายใ
C 
จคือเธอเท่านั้น

Bm 
มีคนเป็นล้า
Em 
นคน
 
ช่างไร้เหตุ
Bm 
ผลจริงๆที่เร
Em 
าเจอกัน
 
จากเป็น
F 
คนไม่เชื่ออะไร
 
สุดท้ายก็ได้แต่ถ
D 
ามตัวเองอีกครั้ง

G 
  ตกลงคือพ
Bm 
รหมลิขิตใช่ไ
Am 
หม
 
  ที่เ
C 
ขียนให้เป็นอย่าง
D 
นั้น
G 
  ตกลงให้เร
Bm 
ารักกันใช่
Am 
มั้ย
 
  อย่าง
C 
นั้นขอไ
D 
ด้ไหม
Am 
  โปรดอย่าทำให้
Bm 
เราพลัดพราก 
 
ให้เ
B7 
รารักกัน
 
  เนิ่น
Em 
นานถึง
D 
จนวั
C 
นตาย.. 
 
D 
อ..
 
  ฉันขอได้ไหม…
 

INSTRU | G Bm | Am C D |
INSTRU | G Bm | Am C D | C | D |

Bm 
คนมีอีกเป็นล้า
Em 
นคน
 
ไม่มีเหตุ
Bm 
ผลที่เธอต้องเลือ
Em 
กฉัน..
 
จากเป็น
F 
คนไม่เชื่ออะไร
 
สุดท้ายก็ได้แต่ถ
D 
ามตัวเองอีกครั้ง

G 
  ตกลงคือพ
Bm 
รหมลิขิตใช่ไ
Am 
หม
 
  ที่เ
C 
ขียนให้เป็นอย่าง
D 
นั้น
G 
  ตกลงให้เร
Bm 
ารักกันใช่
Am 
มั้ย
 
  อย่าง
C 
นั้นขอไ
D 
ด้ไหม
Am 
  โปรดอย่าทำให้
Bm 
เราพลัดพราก 
 
ให้เ
B7 
รารักกัน
 
  เนิ่น
Em 
นานถึง
D 
จนวั
C 
นตาย.. 
 
D 
อ..
 
  ฉันขอได้ไ
C 
หม..
D 
 
  ฉันขอได้ไ
G 
หม..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites