ขาดใจตายกับหม่อง เบ็น ศรัณยู


Tune to Eb

 
ตอนเจ้าสิไ
G 
ป 
 
คืออ้ายสิขา
Bm 
ดใจตายกับห
Em 
ม่อง
 
เพราะส่วนหนึ่งของชี
D 
วิต
 
อ้ายได้อุทิศไว้กับน้
C 
อง
Bm 
Am 
Dsus4 
D 

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D | D |

G 
  เจ้ายังจำได้
Bm 
บ้อ 
 
มื้อแรกที่เฮาได้พ
Em 
บกัน
 
  เจ้ายังจำได้
D 
บ้อ 
 
หม่องที่เคยไปเที่ยวนำ
C 
กัน
Bm 
 
  ไป
Am 
เบิ่งตะเว็นในยามมันต
D 
กดิน

G 
  เจ้านั้นคงสิ
Bm 
ลืม 
 
แต่อ้ายยังจำได้
Em 
ขึ้นใจ
 
ต้องยอม
D 
รับว่าในมื้อนี้ 
 
เจ้านั้นสิจา
C 
กไกล 
 
กับค
Bm 
นอื่น
 
อยากสิ
Am 
บืนยื้อเจ้าเอาไว้
 
สุดท้ายกะไปเพราะเจ้าเบิดใ
D 
จแล้ว

 
ตอนเจ้าสิไ
G 
ป 
 
คืออ้ายสิขา
Bm 
ดใจตายกับ
Em 
หม่อง
 
เพราะส่วนหนึ่งของชี
D 
วิต 
 
อ้ายได้อุทิศให้กับน้
C 
อง
Bm 
 
บักส
Am 
มองของอ้ายมันยากสิ
D 
ลืม
 
แฮงเฮ็ดใ
G 
จกะแห่งเจ็บ
Bm 
ตื่ม 
 
มันยากสิลืมผู้สา
Em 
วเก่า
 
อ้ายฮักสิต
D 
ายแต่น้องกะไปกับเ
C 
ขา..
Bm 
 
ไส
Am 
ว่าสิฮักกันจนเ
D 
ฒ่า 
 
เจ้าส่างมาลืมกันง่าย
G 
แท้
Bm 
C 
D 

G 
  อ้ายนั้นผิดอี
Bm 
หยัง 
 
บ่เว้าให้ฟังแหน่จักห
Em 
น่อย
 
  อยากฮู้ว่าเจ้านั้นหล
D 
อย 
 
ไปพ้อกันแต่
C 
ยาม..ไ
Bm 
ด๋
 
  มันเจ็บสะ
Am 
ท้านไปเบิดทั้งหัวใจ 
 
บ่ตายมื้อนี้กะโพดแ
D 
ล้ว

 
ตอนเจ้าสิไ
G 
ป 
 
คืออ้ายสิขา
Bm 
ดใจตายกับ
Em 
หม่อง
 
เพราะส่วนหนึ่งของชี
D 
วิต 
 
อ้ายได้อุทิศให้กับน้
C 
อง
Bm 
 
บักส
Am 
มองของอ้ายมันยากสิ
D 
ลืม
 
แฮงเฮ็ดใ
G 
จกะแห่งเจ็บ
Bm 
ตื่ม 
 
มันยากสิลืมผู้สา
Em 
วเก่า
 
อ้ายฮักสิต
D 
ายแต่น้องกะไปกับเ
C 
ขา..
Bm 
 
ไส
Am 
ว่าสิฮักกันจนเ
D 
ฒ่า 
 
เจ้าส่างมาลืมกันง่าย
G 
แท้
D 

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | Em D/F# | C Bm | Am | D | D |

 
ตอนเจ้าสิไ
G 
ป 
 
คืออ้ายสิขา
Bm 
ดใจตายกับ
Em 
หม่อง
 
เพราะส่วนหนึ่งของชี
D 
วิต 
 
อ้ายได้อุทิศให้กับน้
C 
อง
Bm 
 
บักส
Am 
มองของอ้ายมันยากสิ
D 
ลืม
 
แฮงเฮ็ดใ
G 
จกะแห่งเจ็บ
Bm 
ตื่ม 
 
มันยากสิลืมผู้สา
Em 
วเก่า
 
อ้ายฮักสิต
D 
ายแต่น้องกะไปกับเ
C 
ขา..
Bm 
 
ไส
Am 
ว่าสิฮักกันจนเ
D 
ฒ่า 
 
เจ้าส่างมาลืมกันง่าย
G 
แท้
Bm 

 
ไส
Am 
ว่าสิฮักกันจ
D 
นเฒ่า.. เจ้าส่างมาลืม ง่ายแท้

OUTRO | G Bm | Em Bm | C D | Gmaj7 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites