ลูกผู้ชายใจเสาะ ทรงกรด ฌามา


Tune to Eb
INTRO | Am | G | F | E | Am | Am |

 
ว่าพรือล่ะน้อง ว่าพรือล่ะน้
F 
อง 
 
 
G 
 
ขอให้พี่ร้องบ้างไ
Am 
ด้หม้าย
 
ก็ค่ำคืนนี้พี่อยากร้อ
Dm 
งไห้
 
ให้มันขาดใ
F 
จ 
 
ให้ตายไปได้ยิ่
G 
งดี
E 

 
ร้อยคนจะรุม ล้านคนประณ
F 
าม 
 
 
G 
 
ไม่ร้ายเท่าคำของ
Am 
น้องนี้
 
ว่าเบื่อกันแล้วแววตาเปลี่ย
Dm 
นสี
 
น้ำในตา
F 
พี่ 
 
รินห
G 
ลั่งอย่างเสีย
Am 
เชิงชาย

 
ไม่เคยร้องไห้ให้ใคร
Dm 
เห็น
 
ไม่เคยเ
G 
ป็นไอ้พรร
Am 
ค์นี้
 
มันไปไม่เป็นแล้วค
Dm 
นดี
 
พี่โยนศักดิ์
G 
ศรีทิ้งลงเ
E 
ลไป

 
เป็นลูกผู้ช
G 
ายใจเ
C 
สาะ
 
มันเสาะเพราะ
G 
ทนไม่ไ
Am 
ด้
 
ร้องให้
G 
จมน้ำตาต
F 
าย
 
ร้องระบ
G 
ายที่ระ
Am 
บม
 
ไอ้ลูกผู้ช
G 
ายคน
C 
นี้
 
ไม่ยิน
E 
ดีไม่มีอา
Am 
รมณ์
 
หลอกให้เ
G 
ด็ดแล้วไม่ให้
F 
ดม
 
หลอกให้
G 
รักแล้วก็จา
Am 
กไป

 
อยากมีอะไรก็ให้ทุกอ
F 
ย่าง 
 
 
G 
 
ถึงไม่มีตังค์ก็หามา
Am 
ให้
 
แต่สิ่งที่หวังก็พังส
Dm 
ลาย 
 
ทุ่มเทแทบต
F 
าย
 
พี่
G 
รักแล้วไซรอ้
Am 
อร้อ

 
ไม่เคยร้องไห้ให้ใคร
Dm 
เห็น
 
ไม่เคยเ
G 
ป็นไอ้พรร
Am 
ค์นี้
 
มันไปไม่เป็นแล้วค
Dm 
นดี
 
พี่โยนศักดิ์
G 
ศรีทิ้งลงเ
E 
ลไป

 
เป็นลูกผู้ช
G 
ายใจเ
C 
สาะ
 
มันเสาะเพราะ
G 
ทนไม่ไ
Am 
ด้
 
ร้องให้
G 
จมน้ำตาต
F 
าย
 
ร้องระบ
G 
ายที่ระ
Am 
บม
 
ไอ้ลูกผู้ช
G 
ายคน
C 
นี้
 
ไม่ยิน
E 
ดีไม่มีอา
Am 
รมณ์
 
หลอกให้เ
G 
ด็ดแล้วไม่ให้
F 
ดม
 
หลอกให้
G 
รักแล้วก็จา
Am 
กไป

INSTRU | F | E | Dm G | Am | Am |

 
เป็นลูกผู้ช
G 
ายใจเ
C 
สาะ
 
มันเสาะเพราะ
G 
ทนไม่ไ
Am 
ด้
 
ร้องให้
G 
จมน้ำตาต
F 
าย
 
ร้องระบ
G 
ายที่ระ
Am 
บม
 
ไอ้ลูกผู้ช
G 
ายคน
C 
นี้
 
ไม่ยิน
E 
ดีไม่มีอา
Am 
รมณ์
 
หลอกให้เ
G 
ด็ดแล้วไม่ให้
F 
ดม
 
หลอกให้
G 
รักแล้วก็จา
Am 
กไป

 
หลอกให้เด็ดแล้วไม่ให้
F 
ดม
 
หลอกให้
G 
รักแล้วก็จา
Am 
กไป

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites