ปิดเกม ออยเลอร์


Tune to Eb

 
เกมฮักที่อ้ายเปิดฉ
D 
าก 
 
ด้วยลมปากสวย
E 
หรู
 
แล้วเอาเขามา
C#m 
อยู่ ลับหลังใจน้องเรื่อ
F#m 
ยมา
 
เฮ็ดให้น้องนั้นเ
D 
จ็บให้น้องมีน้ำ
E 
ตา
 
ผิดกฎกติ
C# 
กา 
 
ของคนฮักกัน

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |

F#m 
คบคนพาล 
 
คนพาลพาไ
D 
ปหาผิด
E 
คบบัณฑิต 
 
บัณฑิตพาไ
A 
ปหาผล
C# 
 
คบ
F#m 
คนจั่งอ้าย 
 
คบไปกะเจ็บ
D 
ซ้ำวนๆ
 
น้อง
E 
บ่ขอทน 
 
กับคนบ่ไ
A 
ด้ฮักกัน
C# 

Bm 
  เคยได้ยินบ่ 
 
เหนือ
C#m 
ฟ้ากะยังมีฟ้า
 
  อย่า
D 
คิดว่าอ้ายเหนือกว่าผู้ได๋ทั้ง
E 
นั้น

 
เกมฮักที่อ้ายเปิดฉ
D 
าก 
 
ด้วยลมปากสวย
E 
หรู
 
แล้วเอาเขามา
C#m 
อยู่ ลับหลังใจน้องเรื่อ
F#m 
ยมา
 
เฮ็ดให้น้องนั้นเ
D 
จ็บ 
 
ให้น้องมีน้ำ
E 
ตา
 
ผิดกฎกติ
C#m 
กา ของคนฮักกัน

 
เกมนี้อ้ายอาจสิ
D 
คิดว่าอ้ายสิช
E 
นะ
 
สงครามยัง
C#m 
บ่จบ 
 
อย่าฟ้าวนับศพ
F#m 
ทหาร
 
อ้ายนอกใจน้องก่
D 
อน 
 
กะพร้อมมีใหม่คือ
E 
กัน
 
เพราะฉะ
C# 
นั้น 
 
ความฮักของเฮา
 
น้องขอเป็นคนปิด
F#m 
เกม..

INSTRU | F#m | F#m | C#m | C#m |
INSTRU | F#m | F#m | C#m | C#m |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |

F#m 
ไม่ชิงดำ 
 
เพราะทำให้เ
D 
สียเวลา
E 
ไม่ค้างคา 
 
เพราะหมดเว
A 
ลาเสียใจ
C# 
 
ฮัก
F#m 
มาฮักกลับ 
 
บ่ฮักกะจ
D 
บๆกันไป
 
ศักดิ์
E 
ศรีหัวใจ 
 
ผู้ได๋กะ
A 
มีคือกัน
C# 

Bm 
  เคยได้ยินบ่ 
 
เหนือ
C#m 
ฟ้ากะยังมีฟ้า
 
  อย่า
D 
คิดว่าอ้ายเหนือกว่าผู้ได๋ทั้ง
E 
นั้น

 
เกมฮักที่อ้ายเปิดฉ
D 
าก 
 
ด้วยลมปากสวย
E 
หรู
 
แล้วเอาเขามา
C#m 
อยู่ ลับหลังใจน้องเรื่อ
F#m 
ยมา
 
เฮ็ดให้น้องนั้นเ
D 
จ็บ 
 
ให้น้องมีน้ำ
E 
ตา
 
ผิดกฎกติ
C#m 
กา ของคนฮักกัน

 
เกมนี้อ้ายอาจสิ
D 
คิดว่าอ้ายสิช
E 
นะ
 
สงครามยัง
C#m 
บ่จบ 
 
อย่าฟ้าวนับศพ
F#m 
ทหาร
 
อ้ายนอกใจน้องก่
D 
อน 
 
กะพร้อมมีใหม่คือ
E 
กัน
 
เพราะฉะ
C# 
นั้น 
 
ความฮักของเฮา
 
น้องขอเป็นคนปิด
F#m 
เกม..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites