ขาดเธอไม่ได้ POTATO


A 
ต่อให้เดินถึงฝันที่สุดไกล
F#m 
ต่อให้เจอสายรุ้งที่ช่างงดงาม
 
ฉัน
Bm 
คิดว่ามองยังไง
 
ก็ไม่
BmM7 
สวยเท่าแววตาคนที่ร่วมท
E 
าง

A 
อาจมีคนที่ยินดีมากมาย
F#m 
อาจมีคำชื่นชมมาจากใ
F#sus4 
ครนับร้อ
F# 
ยพัน
 
ฉัน
Bm 
คิดว่าไม่ซาบซึ้ง
 
เท่าน้ำ
C#m 
เสียงที่คอยห่วงใย
 
ที่แส
D 
นจริงใจจากคนข้างๆ 
 
 
E 
กัน

Bm 
  เป็นคนใกล้ตัวที่คุ้น
C#m 
เคยมาเนิ่นนาน
Bm 
  จนความใกล้กันทำให้
F#sus4 
มองเธอข้า
F# 
มไป
Bm 
  วันนี้ที่กว่าจะ
C#m 
รู้ว่า 
 
เธอสำคัญ
 
  
D 
เธอก็กลายเป็นดั่งลมหายใ
E 

 
เธอคือความจ
A 
ริง 
 
ยิ่งกว่าคว
Amaj7 
ามฝัน
 
เธอทำให้
C#m 
ฉันรู้คุณค่า 
 
ของ
F#sus4 
หัวใจ
F# 
 
ถ้าไม่
Bm 
มีเธออยู่ด้วยกัน
 
ชีวิต
C#m 
ฉันก็คงไม่รู้เป็นเช่น
D 
ไร 
 
 
E 

 
มีเธอจ
A 
ริงๆ 
 
เดินอยู่ข้า
Amaj7 
งฉัน
 
อีกกี่ความ
C#m 
ฝันแม้ว่ามันจะ
F#sus4 
แสนไกล
F# 
 
ฉันไม่
Bm 
กลัวอะไรทั้งนั้น 
 
ขอแค่
C#m 
เรามีกันเสมอ
D 
ทั้งหัวใจมันบอกว่ารักเ
E 
ธอ 
 
จนขาดเธอไม่ได้

INSTRU | A | Amaj7 | C#m | F#sus4 F# |
INSTRU | Bm | C#m | D | E |

Bm 
  เป็นคนใกล้ตัวที่คุ้น
C#m 
เคยมาเนิ่นนาน
Bm 
  จนความใกล้กันทำให้
F#sus4 
มองเธอข้า
F# 
มไป
Bm 
  วันนี้ที่กว่าจะ
C#m 
รู้ว่า 
 
เธอสำคัญ
 
  
D 
เธอก็กลายเป็นดั่งลมหายใ
E 

 
เธอคือความจ
A 
ริง 
 
ยิ่งกว่าคว
Amaj7 
ามฝัน
 
เธอทำให้
C#m 
ฉันรู้คุณค่า 
 
ของ
F#sus4 
หัวใจ
F# 
 
ถ้าไม่
Bm 
มีเธออยู่ด้วยกัน
 
ชีวิต
C#m 
ฉันก็คงไม่รู้เป็นเช่น
D 
ไร 
 
 
E 

 
มีเธอจ
A 
ริงๆ 
 
เดินอยู่ข้า
Amaj7 
งฉัน
 
อีกกี่ความ
C#m 
ฝันแม้ว่ามันจะ
F#sus4 
แสนไกล
F# 
 
ฉันไม่
Bm 
กลัวอะไรทั้งนั้น 
 
ขอแค่
C#m 
เรามีกันเสมอ
D 
ทั้งหัวใจมันบอกว่ารักเ
E 
ธอ 
 
จนขาดเธอไม่ได้

INSTRU | Bm | C#m |

D 
ทั้งหัวใจมันบอกว่ารักเ
E 
ธอ.. 
 
จนขาดเธอไม่ได้..

OUTRO | A | A | A | A | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites