เก็บไว้ในใจ เค ดอนหลา


INTRO | E G#m | C#m G#m |
INTRO | A G#m | F#m B | B |

 
อยากให้
E 
รู้ 
 
อยากให้
G#m 
เธอรู้
 
ว่า
C#m 
ใจของฉันชอ
G#m 
บเธอ
 
ตั้ง
A 
แต่เห็น 
 
ตั้ง
G#m 
แต่แร
C#m 
กเจอ
 
ตก
F#m 
หลุมรักเธอรู้ห
B 
ม้าย

 
แต่มัน
E 
ติดที่เธอ 
 
นั้น
G#m 
มีแฟนแล้ว
 
แต่ไม่แ
C#m 
คล้วกล้าพูดอ
G#m 
อกไป
 
A 
ก็บให้ลึก 
 
G#m 
ก็บไว้ข้าง
C#m 
ใน
 
กลัวว่า
F#m 
พูดออกไป.
B 
..กลัวเสียใจเสี
E 
ยเธอ

F#m 
ฟ้าไม่ได้แกล้ง
B 
กัน
 
ผิดที่
G#m 
ฉันไม่กล้าบอ
C#m 
กเธอ
A 
ยังคงรักเสมอไม่เคยเลือนล
B 
าง

 
ได้แต่เก็บไว้ใ
A 
นใจ 
 
พูดออกไ
B 
ปก็คงไม่ก
E 
ล้า
 
ได้เห็นได้พบ
F#m 
สบตา 
 
ยิ่ง
B 
พาให้ใจหวั่นไ
E 
หว
 
ความรักของฉันคน
A 
นี้ 
 
ได้เ
B 
พียงแค่คิดใ
E 
นใจ
 
ถ้า
C#m 
ฉันต้องพูดออ
F#m 
กไป
 
กลัวจะเสียใ
B 
จ 
 
กลัวต้องเสี
E 
ยเธอ

INSTRU | A B | C#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

F#m 
ฟ้าไม่ได้แกล้ง
B 
กัน
 
ผิดที่
G#m 
ฉันไม่กล้าบอ
C#m 
กเธอ
A 
ยังคงรักเสมอไม่เคยเลือนล
B 
าง

 
ได้แต่เก็บไว้ใ
A 
นใจ 
 
พูดออกไ
B 
ปก็คงไม่ก
E 
ล้า
 
ได้เห็นได้พบ
F#m 
สบตา 
 
ยิ่ง
B 
พาให้ใจหวั่นไ
E 
หว
 
ความรักของฉันคน
A 
นี้ 
 
ได้เ
B 
พียงแค่คิดใ
E 
นใจ
 
ถ้า
C#m 
ฉันต้องพูดออ
F#m 
กไป
 
กลัวจะเสียใ
B 
จ 
 
กลัวต้องเสี
E 
ยเธอ

 
ได้แต่เก็บไว้ใ
A 
นใจ 
 
พูดออกไ
B 
ปก็คงไม่ก
E 
ล้า
 
ได้เห็นได้พบ
F#m 
สบตา 
 
ยิ่ง
B 
พาให้ใจหวั่นไ
E 
หว
 
ความรักของฉันคน
A 
นี้ 
 
ได้เ
B 
พียงแค่คิดใ
E 
นใจ
 
ถ้า
C#m 
ฉันต้องพูดออ
F#m 
กไป
 
กลัวจะเสียใ
B 
จ 
 
กลัวต้องเสี
E 
ยเธอ

 
ถ้าฉันต้องพูดออ
F#m 
กไป
 
กลัวจะเสียใ
B 
จ.. 
 
กลัวต้องเสี
E 
ยเธอ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites