อย่า เต๊ะ ตระกูลตอ


INTRO | G | Em | C | D | G |

 
บ่จำเ
G 
ป็นว่าสิคบกันมา
 
เวลาสิโ
Em 
ดน..ปานใด๋
 
คั่นฮักเ
Am 
ดียวแบบบ่หลายใจ
 
คงคบกันไ
D 
ปจนว่าแก่เฒ่า
 
เรื่องจ
G 
ริงยิ่งกว่าในนิยาย
 
แต่เรื่องในนิ
Em 
ยายบ่เท่าเรื่องของเฮา
 
ประวัติ
Am 
ศาสตร์ต้องจดจื่อเอา
 
เรื่องฮักสองเ
D 
ฮาตราบฟ้าดินสลาย

 
อ้ายมีเ
C 
รื่องอยากสิ
D 
ขอ 
 
ผู้สา
G 
วอ้าย 
 
 
Em 
 
อยากให้น้
C 
องเฮ็ดไห้ 
 
สิได้
D 
บ่..

 
อย่าเซาซี้ห
G 
ลาย 
 
อย่างี่เง่า
Em 
หลาย
 
อย่าขี้ดื้อห
C 
ลาย 
 
อย่าเคียดง่ายเข้าใ
D 
จบ่
 
อย่างอแงห
G 
ลาย 
 
อย่าเอาแต่ใ
Em 
จเถาะ
 
อย่ามึน
Am 
ฮู้บ่ 
 
อย่าไปเ
D 
ลาะ 
 
อย่าเปลี่ยนไ
G 

 
บ่จำเ
G 
ป็นว่าสิฮักกันมา 
 
เวลากี่
Em 
วัน 
 
กี่ปี
 
เพียงแ
C 
ค่วินาทีนี้ 
 
เป็นแฟนที่
D 
ดีให้ดีที่สุด
 
ตั้งแต่
G 
วันแรกเฮาคบกัน
 
จนฮอดวัน
Em 
นี้ช่างมีความสุข
 
น้องคือ
Am 
แม่ของลูก 
 
ของอ้
D 
ายในอนาคต

 
อ้ายมีเ
C 
รื่องอยากสิ
D 
ขอ 
 
ผู้สา
G 
วอ้าย 
 
 
Em 
 
อยากให้น้
C 
องเฮ็ดไห้ 
 
สิได้
D 
บ่.. 
 
น้อ..

 
อย่าเซาซี้ห
G 
ลาย 
 
อย่างี่เง่า
Em 
หลาย
 
อย่าขี้ดื้อห
C 
ลาย 
 
อย่าเคียดง่ายเข้าใ
D 
จบ่
 
อย่างอแงห
G 
ลาย 
 
อย่าเอาแต่ใ
Em 
จเถาะ
 
อย่ามึน
Am 
ฮู้บ่ 
 
อย่าไปเ
D 
ลาะ 
 
อย่าเปลี่ยนไ
G 

 
เข้าใ
G 
จบ้อ.. โอ โฮ  
Em 
โอ..
 
โอ โฮ โอ.. โฮ โอ โอ..
 
 
โอ โฮ โอ.. โอ โฮ  
C 
โอ โฮ โอ..
 
โฮ โอ.. โฮ โอ.. โอเค
D 
บ้อ
 
ฮัก
G 
กันเนอะ.. นอ นอ  
Em 
นอ..
 
นอ นอ นอ.. นอ นอ นอ..
 
 
นอ นอ นอ.. นอ นอ  
C 
นอ..
 
โฮ โอ โฮ โอ.. โอเค
D 
น้อ.. 
 
ฮู้..

 
อย่าเซาซี้ห
G 
ลาย 
 
อย่างี่เง่า
Em 
หลาย
 
อย่าขี้ดื้อห
C 
ลาย 
 
อย่าเคียดง่ายเข้าใ
D 
จบ่
 
อย่างอแงห
G 
ลาย 
 
อย่าเอาแต่ใ
Em 
จเถาะ
 
อย่ามึน
Am 
ฮู้บ่ 
 
อย่าไปเ
D 
ลาะ 
 
อย่าเปลี่ยนไ
G 

 
อย่าเซาฮัก
Am 
อ้ายอย่ามีใ
D 
หม่.. 
 
เข้าใจ
G 
บ่..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites