ใต้หล้า TaitosmitH (ไททศมิตร)


INTRO | D | G | D | G |

D 
  วันที่ชีวิตเดินทาง 
 
มา
G 
ถึงทางตันของมัน
 
  หัวใจมัน
Em 
สั่น..
 
  
G 
ยังคงรอความห
A 
วังที่ปลายอุโมงค์
D 
  วันที่ปัญหาถาโถมเข้า
Bm 
มาจนเราเศร้าโศก
 
  เหมือนว่าทั้ง
Em 
โลก..
 
  
G 
รอวันที่ตัว
F#7 
ฉันล้มลงไปกอง

Bm 
  มองดูท้องฟ้านภา
 
  กว้างใ
G 
หญ่เกินจะไขว่ค
D 
ว้า 
 
 
A/C# 
Bm 
  หรือว่าเป็นคำบัญชาจาก
G 
ฟ้า
 
  
A 
ใยจึงมาแกล้งกัน

D 
อยู่ใต้
F#m 
ฟ้าใต้หล้าเดียว
Bm 
กัน
 
แต่เห
A 
มือนว่าเราต่าง
G 
กันเหลือเกิน
 
บางทีก็แอบน้อยใ
A 
D 
ไม่รู้
F#m 
ฟ้ามีตาอยู่ไ
Bm 
หม
A 
แม้ว่านานเท่าไ
G 
หร่
 
จะ
A 
อดทนรอ 
 
ไม่
 
ขอให้ใครเห็นใ
D 
จ..
G 

D 
  มีมือมีขา 
 
มีสอง
Bm 
ตาเหมือนกันทุกอย่าง
 
  แต่เหมือนมีบาง
Em 
อย่าง
 
  
A 
ทำให้เราไม่เท่าเทียมกันสักที
D 
  มีเพียงปัญญาแต่วา
Bm 
สนานั้นดันไม่มี
 
  แต่ก็ยั
Em 
งดี.. 
 
A 
ดินไปต่อไม่ท้อเพราะยังมีแรง

Bm 
  มองดูท้อง
A 
ฟ้านภา
 
  กว้างใ
G 
หญ่ถอนใจอ่อน
D 
ล้า
A/C# 
Bm 
  เพราะว่าชะตามันเกินไขว่
Em 
คว้า
 
  
A 
ฟ้าไม่เคยเห็นใจ

D 
อยู่ใต้
F#m 
ฟ้าใต้หล้าเดียว
Bm 
กัน
 
แต่เห
A 
มือนว่าเราต่าง
G 
กันเหลือเกิน
 
บางทีก็แอบน้อยใ
Em 
A 
D 
ไม่รู้
F#m 
ฟ้ามีตาอยู่ไ
Bm 
หม
A 
แม้ว่านานเท่าไ
G 
หร่
 
จะ
Em 
อดทนรอ 
 
ไม่
A 
ขอให้ใครเห็นใจ

Bm 
  ยังมีความห
A 
วังสักวัน
 
  หนึ่ง
G 
คนเราคงเท่า
D 
กัน
A/C# 
Bm 
  ให้ฟ้าได้
A 
รู้ว่าคนอย่าง
G 
ฉัน
 
  ไม่ยอม
A 
แพ้…

INSTRU | D F#m | Bm | Em | A |
INSTRU | D F#m | Bm | Em | A |

Bm 
  มองดูท้อง
A 
ฟ้านภา
 
  กว้างใ
G 
หญ่ข้างบนภู
D 
ผา
A/C# 
Bm 
  สักวันจะ
A 
ปีนขึ้นไปไขว่ค
G 
ว้า
 
  
A 
คนเราต้องเท่ากัน

Eb 
อยู่ใต้
Gm 
ฟ้าใต้หล้าเดียว
Cm 
กัน
 
แต่เห
Bb 
มือนว่าเราต่าง
Ab 
กันเหลือเกิน
 
บางทีก็แอบน้อย
Fm 
ใจ  
Bb 
Eb 
ไม่รู้
Gm 
ฟ้ามีตาอยู่ไ
Cm 
หม
Bb 
แม้ว่านานเท่าไ
Ab 
หร่
 
จะ
Fm 
อดทนรอ 
 
ไม่
Bb 
ขอให้ใครเห็น
Ab 
ใจ
 
จะ
Bb 
อดทนรอ 
 
สักวันจะปีนขึ้
Eb 
นไป..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites