เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว มีน สวนรังสิต


INTRO | Bb | Gm | Cm | F | Bb | F |

Bb 
โอ้ยน้องหล่า
 
เหล้าโซ
Gm 
ดาจัดมาให้อ้ายแหน่
 
ใจ
Cm 
อ้ายมันโคตรอ่อนแอ
 
ถืกเขาตั๋วแ
F 
ล่หัวใจจนขาดเคิ่ง

Bb 
โอ้ยน้องหล่า
 
หาห
Gm 
ม่องให้นั่งแหน่
 
เอา
Cm 
โต๊ะอยู่มุมอยู่แก
 
ห้องไห้หา
F 
แม่จั่งบ่มีไผเบิ่ง

 
ต้อง
Eb 
ใช้เบียร์กี่ลัง 
 
ใช้เ
Dm 
หล้าจัก
Gm 
ขวด
Cm 
จั่งสิล้างความเจ็บปวดออกจากหัวใ
F 
จได้เบิด..

 
เจ็บ
Bb 
ใจกะเปิดขวด 
 
ปวด
Gm 
ใจกะยกแก้ว
 
อา
Cm 
ศัยเสียงเพลงดังแส่ว
 
ฮ้องไห้ให้มันแ
F 
ล้ว 
 
ให้มันส่วงสาใจ
 
เบิดแ
Bb 
ก้วกะรินมา 
 
ปล่อยน้ำ
Gm 
ตาให้มันไหล
 
กินให้
Cm 
ลืมคนหลายใจ ยาวไป ยาวไ
F 
 
เมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจ
Bb 
มันสิลืม..
F 

Bb 
โอ้ยน้องหล่า 
 
ขอเ
Gm 
พลงเมาทุกขวด..
 
เจ็บปวดทุกเ
Cm 
พลงให้อ้ายแหน่
 
สิลืมคนเคย
F 
แคร์ 
 
คนเคยฮักหลาย

Bb 
โอ้ยน้องหล่า 
 
ให้เข้า
Gm 
ใจคนอกหัก
 
กินเหล้า
Cm 
เมาจนเสียหลัก
 
ย้อนไปหลง
F 
ฮักคนหลายใจ 
 
คน
Bb 
ขี้ตั๋ว
F 
..

 
ต้อง
Eb 
ใช้เบียร์กี่ลัง 
 
ใช้เ
Dm 
หล้าจัก
Gm 
ขวด
Cm 
จั่งสิล้างความเจ็บปวดออกจากหัวใ
F 
จได้เบิด..

 
เจ็บ
Bb 
ใจกะเปิดขวด 
 
ปวด
Gm 
ใจกะยกแก้ว
 
อา
Cm 
ศัยเสียงเพลงดังแส่ว
 
ฮ้องไห้ให้มันแ
F 
ล้ว 
 
ให้มันส่วงสาใจ
 
เบิดแ
Bb 
ก้วกะรินมา 
 
ปล่อยน้ำ
Gm 
ตาให้มันไหล
 
กินให้
Cm 
ลืมคนหลายใจ ยาวไป ยาวไ
F 
 
เมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจ
Bb 
มันสิลืม..
F 

 
เจ็บ
Bb 
ใจกะเปิดขวด 
 
ปวด
Gm 
ใจกะยกแก้ว
 
อา
Cm 
ศัยเสียงเพลงดังแส่ว
 
ฮ้องไห้ให้มันแ
F 
ล้ว 
 
ให้มันส่วงสาใจ
 
เบิดแ
Bb 
ก้วกะรินมา 
 
ปล่อยน้ำ
Gm 
ตาให้มันไหล
 
กินให้
Cm 
ลืมคนหลายใจ ยาวไป ยาวไ
F 
 
เมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจ
Bb 
มันสิลืม..
F 

OUTRO | Bb6 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites