สุขสันต์วันลา Sin (Singular)


 
ไม่
Dmaj7 
มีอะไรจากฉันให้
Amaj7 
เธอ
 
เนื่อง
Dmaj7 
ในวันที่เธอไปจาก
Amaj7 
ฉัน
 
นอก
Dmaj7 
จากเพียงความห่วงใย 
 
ส่ง
C#m 
ท้ายคื
F#m 
นวัน
 
ให้จากกันไ
E 
ปไม่คืนย้อ
Amaj7 
นมา

 
จะ
Dmaj7 
ภาวนาให้เขาดี
Amaj7 
กว่า
 
เป็น
Dmaj7 
คนที่รักเธอมากกว
Amaj7 
่าฉัน
 
จะ
Dmaj7 
โกรธจะเคืองเท่าไร 
 
ก็
C#m 
แค่ไม่
F#m 
นาน
 
ไม่
Bm 
ทำให้เ
E 
ธอกลับมา
Amaj7 
เสียดาย

 
ขอให้
Dmaj7 
เธอ 
 
นั้นจะ
C#m 
ได้เจอ
 
สิ่งที่
Bm 
เธอนั้นเฝ้าตา
Amaj7 
มหา
 
และหวังว่า
Dmaj7 
มัน 
 
มันจะ
C#m 
คุ้ม
F#m 
ค่า
 
กับกา
Bm 
รที่ต้องเ
E 
สียฉั
Amaj7 
นไป

 
ที่
Dmaj7 
ผ่านมารักเธอมาก
Amaj7 
ที่สุด
 
แต่
Dmaj7 
คงไม่ที่สุดตลอ
Amaj7 
ดไป
 
เมื่อ
Dmaj7 
ในวันนึงที่มีใคร
C#m 
รักฉันใ
F#m 
หม่
 
มาก
Bm 
มายกว่าที่เ
E 
ธอเคยรั
Amaj7 
กกัน

 
ขอให้
Dmaj7 
เธอ 
 
นั้นจะ
C#m 
ได้เจอ
 
สิ่งที่
Bm 
เธอนั้นเฝ้าตา
Amaj7 
มหา
 
และหวังว่า
Dmaj7 
มัน 
 
มันจะ
C#m 
คุ้ม
F#m 
ค่า
 
กับกา
Bm 
รที่ต้องเ
E 
สียฉั
Amaj7 
นไป

INSTRU | Bm | E | C#m | Cdim |
INSTRU | Bm | E | Amaj7 | Amaj7 |

 
ขอให้
Dmaj7 
เธอ 
 
นั้นจะ
C#m 
ได้เจอ
 
สิ่งที่
Bm 
เธอนั้นเฝ้าตา
Amaj7 
มหา
 
และหวังว่า
Dmaj7 
มัน 
 
มันจะ
C#m 
คุ้ม
F#m 
ค่า
 
กับกา
Bm 
รที่ต้องเ
E 
สียฉั
Amaj7 
นไป

 
ไม่
Dmaj7 
มีอะไรจากฉันให้
Amaj7 
เธอ
 
เนื่อง
Dmaj7 
ในวันที่เธอไปจาก
Amaj7 
ฉัน
 
นอก
Dmaj7 
จากเพียงความห่วงใย 
 
ส่ง
C#m 
ท้ายคื
F#m 
นวัน
 
ให้จากกันไ
E 
ปไม่คืนย้อ
Amaj7 
นมา

OUTRO | Dmaj7 | C#m | Bm E | Amaj7 |
OUTRO | Dmaj7 | C#m F#m | Bm E | Amaj7 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites