แค่ตรงนั้น อิท หนองแวงฮี feat.ไก่ กางเกง


 
  พอหิว  
A 
  ก็ทำเป็นเหมือนมีใจ
G#m 
  ได้กินแล้วเธอก็ร้าย
F#m 
  เธอเพียงอยากไ
B 
ด้แค่ตร
E 
งนั้น
 
  อิ่มท้
A 
อง 
 
เธอก็ไม่มองหน้ากัน
G#m 
  แค่ลองไม่ได้ต้องการ
F#m 
  หมดหวานก็
B 
ทิ้งกันง่า
E 
ยดาย

INSTRU | E G#m | A B | ( 2 Times )

E 
  มาสิบรรยายเว่า 
 
 
G#m 
  ฮอดเรื่องราวแต่คราวกี้
A 
  อ้ายถืกผู้สาวน้อคนดี 
 
 
B 
  ถิ่มบ่มีเยื่อใย
E 
  บอกว่าอ้ายนั้นบ่ดี 
 
 
G#m 
  บอกว่าพี่นั้นขี้ร้าย
A 
  เจ้าเลยป๋าถิ่มอ้าย 
 
 
B 
  เฮ็ดกันได้..น้อคนงาม

INSTRU | E G#m | A B |

E 
  บอกว่าพี่นั้นมันจน 
 
 
G#m 
  บ่อยากทนน้อทุกข์ยาก
A 
  เจ้ากะเลยปัดดาก 
 
 
B 
  จากอ้ายซ้ำแม่งามงอน
E 
  เว่าฮอดความนั้นความนี้ 
 
 
G#m 
  ความบ่ดีมีเป็นร้อย
A 
  เรื่องดีๆมีจิ๊บจ้อย 
 
 
B 
  เลยหายจ้อย
E 
  บ่ต่า
G#m 
วคืน 
 
 
F#m 
 
B 

 
นางเ
E 
อ้ย 
 
บ่าวหน้ามนน้อคือ
G#m 
อ้าย
 
นั่งไห้ฮวยฮายฟายน้ำ
A 
ตา
 
I’m sit and cry อยู่ปลาย
B 
นา
 
ย้อนเธอคนดีบ่หัว
A 
ซา 
 
คักแท้หล่า
G#m 
 
โพ
F#m 
ดโพ
B 

 
พอหิว  
A 
  ก็ทำเป็นเหมือนมีใจ
G#m 
  ได้กินแล้วเธอก็ร้าย
F#m 
  เธอเพียงอยากไ
B 
ด้แค่ตร
E 
งนั้น
 
อิ่มท้
A 
อง 
 
เธอก็ไม่มองหน้ากัน
G#m 
  แค่ลองไม่ได้ต้องการ
F#m 
  หมดหวานก็
B 
ทิ้งกันง่า
E 
ยดาย

INSTRU | E G#m | A B | ( 2 Times )

E 
  บอกว่าพี่นั้นมันจน 
 
 
G#m 
  บ่อยากทนน้อทุกข์ยาก
A 
  เจ้ากะเลยปัดดาก 
 
 
B 
  จากอ้ายซ้ำแม่งามงอน
E 
  เว่าฮอดความนั้นความนี้ 
 
 
G#m 
  ความบ่ดีมีเป็นร้อย
A 
  เรื่องดีๆมีจิ๊บจ้อย 
 
 
B 
  เลยหายจ้อย
E 
  บ่ต่า
G#m 
วคืน 
 
 
F#m 
 
B 

 
นางเ
E 
อ้ย 
 
บ่าวหน้ามนน้อคือ
G#m 
อ้าย
 
นั่งไห้ฮวยฮายฟายน้ำ
A 
ตา
 
I’m sit and cry อยู่ปลาย
B 
นา
 
ย้อนเธอคนดีบ่หัว
A 
ซา 
 
คักแท้หล่า
G#m 
 
โพ
F#m 
ดโพ
B 

 
  พอหิว  
A 
  ก็ทำเป็นเหมือนมีใจ
G#m 
  ได้กินแล้วเธอก็ร้าย
F#m 
  เธอเพียงอยากไ
B 
ด้แค่ตร
E 
งนั้น
 
  อิ่มท้
A 
อง 
 
เธอก็ไม่มองหน้ากัน
G#m 
  แค่ลองไม่ได้ต้องการ
F#m 
  หมดหวานก็
B 
ทิ้งกันง่า
E 
ยดาย

OUTRO | A | G#m | F#m B | E | ( 3 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites