แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน No One Else


INTRO | C Bm Em | Am D |
INTRO | C Bm Em | F D |

 
วัน
G 
นี้เธอว่างรึเปล่า
 
ก็ไม่ได้
Em 
เป็นวันสำคัญ
 
แค่อยากจะ
Am 
ชวนให้เธอมาอยู่
 
และอยากจะช
D 
วนแค่เธอเท่านั้น
 
ปิด
G 
รับเรื่องราวทุกอย่าง
 
ทั้งโลกจะ
Em 
มีแค่เธอและฉัน
 
อยากไปที่ไ
Am 
หนที่มีแค่เธอ
 
ถ่ายรูปตอนเผ
D 
ลอให้เธอทั้งวัน

 
แค่อยาก
Bm 
ขอใกล้เธอสักวัน
 
แค่เพียงนั่ง
Em 
ฟังเรื่องเธอได้ไหม
 
อยู่กับฉัน
Am 
ทั้งคืนถึงฟ้าสว่าง
 
แค่เ
C 
ธอแล
Bm 
ะฉันทำ
Am 
ตามเสียงหัว
D 
ใจ

G 
แค่มีเธอข้าง ๆ ในตอนตื่น
Em 
แค่นอนดูท้องฟ้า 
 
ไปเดินเตะค
C 
ลื่นทะเลด้วยกัน
 
นั่งมอง
Am 
ดูแสงจันทร์ค่
D 
อย ๆ เลือนหาย
Bm 
แค่มีเธอข้าง ๆ ให้ได้ยินเ
Em 
สียงที่เธอหายใจ
 
แอบกร
Am 
ะซิบเบา ๆ  
Bm 
ว่ารักเธอ
C 
แค่มีเธอฉั
D 
นยอมหมดทั้งใจ

INSTRU | D | D |

 
ที่ไ
G 
หนที่เธอเคยบอก
 
ว่าอยากจะ
Em 
ลองไปด้วยกัน
 
ขอเพียงเธอ
Am 
พูดว่าจะไป
 
สุดขอบฟ้าจะห่างไกล แค่ไ
D 
หนก็ไม่สำคัญ

 
แค่อยาก
Bm 
ขอใกล้เธอสักวัน
 
แค่เพียงนั่ง
Em 
ฟังเรื่องเธอได้ไหม
 
อยู่กับ
Am 
ฉันทั้งคืนถึ
Bm 
งฟ้าสว่าง
C 
 
แค่
Am 
เธอและ
Bm 
ฉันทำตามเ
C 
สียงหัวใ
D 

G 
แค่มีเธอข้าง ๆ ในตอนตื่น
Em 
แค่นอนดูท้องฟ้า 
 
ไปเดินเตะค
C 
ลื่นทะเลด้วยกัน
 
นั่งมอง
Am 
ดูแสงจันทร์ค่
D 
อย ๆ เลือนหาย
Bm 
แค่มีเธอข้าง ๆ ให้ได้ยินเ
Em 
สียงที่เธอหายใจ
 
แอบกร
Am 
ะซิบเบา ๆ  
Bm 
ว่ารักเธอ
C 
แค่มีเธอฉั
D 
นยอมหมดทั้งใจ

Bm 
  เวลา
Em 
นี้ขอมีแค่เธอและฉัน
Bm 
  ต่อจาก
Em 
นี้ขอมีแค่เธอ

INSTRU | Am Bm | C Bm |

 
อยู่กับ
F 
ฉันทั้งคืนถึงฟ้าสว่าง
 
แค่เ
D 
ธอและฉันทำตามเสียงหัวใจ..

G 
แค่มีเธอข้าง ๆ ในตอนตื่น
Em 
แค่นอนดูท้องฟ้า 
 
ไปเดินเตะค
C 
ลื่นทะเลด้วยกัน
 
นั่งมอง
Am 
ดูแสงจันทร์ค่
D 
อย ๆ เลือนหาย
Bm 
แค่มีเธอข้าง ๆ ให้ได้ยินเ
E 
สียงที่เธอหายใจ
 
แอบกระ
Am 
ซิบเบา ๆ  
Bm 
ว่ารักเธอ
C 
ฉันต้องการแค่เ
D 
ธอคนนี้

G 
แค่มีเธอข้างๆในตอนตื่น
Em 
แค่นอนดูท้องฟ้า 
 
ไปเดินเตะค
C 
ลื่นทะเลด้วยกัน
 
แค่มี
Am 
เธอทุกวัน 
 
เท่า
D 
นี้ได้ไหม
Bm 
แค่มีเธอข้าง ๆ ให้ได้ยินเ
E 
สียงที่เธอห
A/C# 
ายใจ
 
แอบกร
Am 
ะซิบเบา ๆ  
Bm 
ว่ารักเธอ
 
C 
ธอคนเดียว
Bm 
ต่อจาก
Em 
นี้
Am 
ฉันขอ
Bm 
มีแค่มีเ
D 
ธอ…ทั้งหัวใจ..

OUTRO | C Bm Em | Am D |
OUTRO | C Bm Em | F D | G |