ติดกลิ่น JACK & CO.


INTRO | Abmaj7 | Gm7 | Abmaj7 | Gm7 |

 
เธอชอบ
Abmaj7 
เพลงที่ฉันนั้น 
 
List เอาไว้ 
 
เธอชอบโ
Gm7 
ทรคุยจนฉันหลับไป
 
เธอชอบ
Abmaj7 
วิวในตอนเย็นๆริมทะเล
 
พระอาทิตย์ที่ลับ
Gm7 
ไป
 
Girl you know what I’m say
 
 
เธอชอบ
Abmaj7 
ถามว่าฉันสบายดีไหม
 
เธอชอบ
Gm7 
ยิ้มตอนอยู่บนมอเตอร์ไซค์
 
เธอชอบ
Abmaj7 
ร้องไห้เวลาคิดถึงกัน
 
ห่างกันแป๊ปเ
Gm7 
ดียวเหมือนไม่เจอกันหลายวัน

Abmaj7 
เธอไม่ชอบให้ทักว่าอ้วน เธอไม่ชอบให้พูดห้วนๆ
Gm7 
เธอไม่ชอบเวลาที่ฉันมองใคร
 
แต่
Abmaj7 
บางทีเธอก็ลืมง่าย
 
โกรธฉันแต่เธอก็ลืม
Gm7 
ได้.. baby, baby
 

Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้ 
Gm7 
  เสพติดแต่ความรักที่มี
Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้
Gm7 
  ต้องการแค่กลิ่นของเธอ ที่ทำให้เพ้อถึงเธอ
Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้
Gm7 
  เสพติดกลิ่นความรักของเธอที่แสนดี
Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้
Gm7 
  You’re my happiness, oh oh baby

INSTRU | Abmaj7 | Gm7 | Abmaj7 | Gm7 |

Abmaj7 
  เธอทำให้กาลเวลาดูไม่มีความหมาย
 
  ทำให้เพื่
Gm7 
อนๆนั้นคิดว่าฉัน
 
  นั้นกลายเป็นบุคคลที่สูญหาย
 
Abmaj7 
  เธอทำให้ฉันต้องคิดถึงเธอ
 
  อา
Gm7 
การไม่ค่อยดี 
 
หลับลงยังละเมอ

Abmaj7 
เธอไม่ชอบให้ทักว่าอ้วน เธอไม่ชอบให้พูดห้วนๆ
Gm7 
เธอไม่ชอบเวลาที่ฉันมองใคร
 
แต่
Abmaj7 
บางทีเธอก็ลืมง่าย
 
โกรธฉันแต่เธอก็ลืม
Gm7 
ได้.. 
 
oh baby, baby
 

Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้ 
Gm7 
  เสพติดแต่ความรักที่มี
Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้
Gm7 
  ต้องการแค่กลิ่นของเธอ ที่ทำให้เพ้อถึงเธอ
Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้
Gm7 
  เสพติดกลิ่นความรักของเธอที่แสนดี
Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้
Gm7 
  You’re my happiness, oh oh baby

INSTRU | Abmaj7 | Bmaj7 |
INSTRU | Ebmaj7 | Ebmaj7 |
INSTRU | Abmaj7 | Bmaj7 |

Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้ 
Gm7 
  เสพติดแต่ความรักที่มี
Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้
Gm7 
  ต้องการแค่กลิ่นของเธอ ที่ทำให้เพ้อถึงเธอ
Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้
Gm7 
  เสพติดกลิ่นความรักของเธอที่แสนดี
Abmaj7 
  เลยติดอยู่ตรงนี้ ติดแต่เธอคนนี้
Gm7 
  You’re my happiness, oh oh baby

OUTRO | Abmaj7 | Gm7 | Abmaj7 | Gm7 |
OUTRO | Abmaj7 | Gm7 | Abmaj7 | Gm7 |
OUTRO | Abmaj7 | Gm7 | Abmaj7 | Gm7 |