ออกจากระบบ ขิม ทักษ์ณพร


Tune to Eb
INTRO | D | F#m | Bm | A |

D 
มาลี้อยู่ผู้
F#m 
เดียว
 
บ่อยากคืนไ
Bm 
ปพบพ้อหน้าไผ
D 
บีบคอห้าม
F#m 
หัวใจ
 
บ่ให้มันถ
G 
ามหาอ้
A 
าย

Bm 
ปิดทุกช่องทางที่เค
A 
ยสื่อสาร
 
ทั้งไอ
G 
จี ทวิตเตอร์ เฟสไ
D 
ลน์ 
 
 
A/C# 
 
หัก
Bm 
ดิบน้ำตา 
 
ดัดเ
A 
ส้นความฮัก
 
ด้วยก
G 
าร 
 
เดินจากหนีไปไก
A 
ลๆ

 
ขอออกจากตรง
D 
นี้
 
ออกจากพื้
A/C# 
นที่ที่มีอ้าย
Bm 
อยู่
 
บ่อยากสิ
A 
รับ 
 
บ่อยาก
G 
สิรู้
 
เพราะถ้าฝืน
A 
อยู่ 
 
คงขาดใ
D 
จตาย
 
ขอหลบมา
G 
ลบ 
 
หน้าคนใจ
A 
ดำ
 
ขอหลบมา
F#m 
ลบ 
 
หน้าคนหลา
Bm 
ยใจ
 
ขอ
Em 
ออกจากระบบไป
 
ขอเ
G 
ป็นบุคคลสูญห
A 
ายที่อ้ายบ่เค
D 
ยฮัก

INSTRU | D A/C# | Bm | D A/C# | G |
INSTRU | G | F#m | EmA | D |

D 
ถึงมื้ออื่น 
 
 
A/C# 
บ่ฮู้สิตาย 
 
สิ
Bm 
อยู่สิเป็นจั่งได๋
D 
กะสิบอกหัว
A/C# 
ใจให้บืนให้
G 
ลบลืมอ้าย
Bm 
หวังว่าเวลานั้น
A 
คงหลูโตน
 
คนอก
G 
หักที่ยังน้ำตาไ
D 
หล
 
หวัง
Bm 
ว่ามื้อหนึ่ง 
 
คงสิ
A 
ลืมเขาได้
 
ถึงมื้อ
G 
นี้.. 
 
สิยังฮักเขาก
A 
ะซาง

Em 
สิล็อคเอ้าความหลัง
 
แล้วตั้งค่า
Bm 
ฝังคนบ่ฮักกัน
 
สิบอกใ
G 
จว่าให้ปิดกั้น
 
ไปหาสมัค
A 
รฮักใหม่ 
 
โฮ้โฮ..

 
ขอออกจากตรง
D 
นี้
 
ออกจากพื้
A/C# 
นที่ที่มีอ้าย
Bm 
อยู่
 
บ่อยากสิ
A 
รับ 
 
บ่อยาก
G 
สิรู้
 
เพราะถ้าฝืน
A 
อยู่ 
 
คงขาดใ
D 
จตาย
 
ขอหลบมา
G 
ลบ 
 
หน้าคนใจ
A 
ดำ
 
ขอหลบมา
F#m 
ลบ 
 
หน้าคนหลา
Bm 
ยใจ..  
A 
 
ขอ
Em 
ออกจากระบบไป
 
ขอเ
G 
ป็นบุคคลสูญห
A 
าย..

 
ขอออกจากตรง
D 
นี้
 
ออกจากพื้
A/C# 
นที่ที่มีอ้าย
Bm 
อยู่
 
บ่อยากสิ
A 
รับ 
 
บ่อยาก
G 
สิรู้
 
เพราะถ้าฝืน
A 
อยู่ 
 
คงขาดใ
D 
จตาย
 
ขอหลบมา
G 
ลบ 
 
หน้าคนใจ
A 
ดำ
 
ขอหลบมา
F#m 
ลบ 
 
หน้าคนหลา
Bm 
ยใจ
 
ขอ
Em 
ออกจากระบบไป
 
ขอเ
G 
ป็นบุคคลสูญห
A 
ายที่อ้ายบ่เค
D 
ยฮัก

 
ขอ
Em 
ออกจากระบบไป
 
ขอเ
G 
ป็นบุคคลสูญห
A 
ายที่อ้ายบ่เคยฮัก

OUTRO | D | F#m | Bm | A | D |