ลมหายใจเดียวกัน เขียนไขและวานิช


Capo #3
INTRO | G | D/F# | Em | Bm |
INTRO | C | Bm | Am | Dsus4 | D |

 
ก้อยๆ  
G 
กึ้ด ก้อยๆ  
D/F# 
นึก
 
ก้อยๆ  
Em 
นับ 
 
หมู่เฮาได้เจออะหยัง
Bm 
พ่อง
 
ก้อยๆ ม
C 
อง 
 
ก้อยลองมาทบ
Bm 
ทวน
 
ในกำกึ้ดเรื่องวัน
Am 
วาน
D 

 
จากวัน
G 
นั้น 
 
จนวั
D/F# 
นนี้
 
สัก
Em 
กี่ที 
 
ตี้เฮาได้เดินข้าม
Bm 
ผ่าน
C 
อุปสรรคจะหนักซักเต้
Bm 
าใด
 
จะตุ๊กยากซักแค่ไ
Am 
หน
D 

 
แต่ก่อยังมี
Em 
ฉัน 
 
กับ
Bm 
เธอ
Am 
เฮาตี้ยังจะเดินไปตวย
G 
กัน
C 
มือคอยกำมือ 
 
และดวงใ
Bm 
จคอยคล้องใจ
 
ต้องเ
Am 
ดินไปถึงจุดหมายสัก
D 
วัน
Dsus2 

 
ด้วยกำลังใจที่เฮา
G 
ฮัก
D/F# 
ด้วยความเป็นไทยที่เป็น
 
Am 
หมือนบ้านของเธอและ
G 
ฉัน
C 
จะบะยอมเดินกลับหลัง
Bm 
จะบะยอมหมดความหวัง
 
จะ
Am 
ก้าวต่อไป 
 
ด้วย
D 
ลมหายใจเดียว
G 
กัน

 
ทีละเ
G 
ล็ก 
 
ทีละ
D/F# 
น้อย
 
ก้อยๆ  
Em 
รวมมาเป็นพลังตี้ยิ่งใ
Bm 
หญ่
C 
อุปสรรคจะหนักซักเต้
Bm 
าใด
 
จะตุ๊กยากซักแค่ไ
Am 
หน 
 
 
D 

 
แต่ก่อยังมี
Em 
ฉัน 
 
กับ
Bm 
เธอ
Am 
เฮาตี้ยังจะเดินไปตวย
G 
กัน
C 
มือคอยกำมือ 
 
และดวงใ
Bm 
จคอยคล้องใจ
 
ต้องเ
Am 
ดินไปถึงจุดหมายสัก
Dsus4 
วัน
D 

 
ด้วยกำลังใจที่เฮา
G 
ฮัก
D/F# 
ด้วยความเป็นไทยที่เป็น
 
Am 
หมือนบ้านของเธอและ
G 
ฉัน
C 
จะบะยอมเดินกลับหลัง
Bm 
จะบะยอมหมดความหวัง
 
จะ
Am 
ก้าวต่อไป 
 
ด้วย
D 
ลมหายใจเดียวกัน

INSTRU | G | D/F# | Am | G |

C 
จะบะยอมเดินกลับหลัง
Bm 
จะบะยอมหมดความหวัง
 
จะ
Am 
ก้าวต่อไป 
 
ด้วย
D 
ลมหายใจเดียว
G 
กัน