ทุกข์วรรณกรรม เก่ง ธชย feat. หญิง ธิติกานต์


INTRO | E C#m | A B | E C#m | A B |

 
ทุก
E 
วันเหมือนเป็นเวร
C#m 
กรรม
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำจากการกระทำของเ
B 
ธอ
 
ทุก
E 
คำที่เธอเอื้อน
C#m 
เอ่ย
 
ใยเจ้าเ
A 
อยไม่ยอมทำตามสัญ
B 
ญา
 
เจ็บแบ
G#m 
บนี้ 
 
เจ็บ
C#m 
ซ้ำๆ 
 
เจ็บทุ
F#m 
กวัน
 
แต่ไม่
B 
รู้ทำไมไม่ไปจา
E 
กเธอ

 
เจ็บแบบ
E 
นี้ 
 
เจ็บ
C#m 
ซ้ำๆ 
 
เจ็บทุก
A 
วัน 
 
แต่ก็ย
B 
อม
 
ก็มันไม่พ
E 
ร้อม 
 
ทำใจไม่
C#m 
ได้
 
ถ้าเสียเธอไ
A 
ปใจคงระ
B 
ทม
 
จมกับเสี
E 
ยใจ 
 
ไม่เหลื
C#m 
อใคร
 
อยู่คนเ
A 
ดียวก็ยังไม่ไหว 
 
แล้วให้
B 
ฉันนั้นทำยังไง
 
ก็มันยังรั
E 
กเธอ 
 
หมด
C#m 
หัวใจ
 
แล้วทำไ
A 
ม 
 
เธอ
B 
ถึงทำร้ายฉั
E 
นลง

 
ทุก
E 
วันเหมือนเป็นเวร
C#m 
กรรม
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำจากการกระทำของเ
B 
ธอ
 
ทุก
E 
คำที่เธอเอื้อน
C#m 
เอ่ย
 
ใยเจ้าเ
A 
อยไม่ยอมทำตามสัญ
B 
ญา
 
เจ็บแบ
G#m 
บนี้ 
 
เจ็บ
C#m 
ซ้ำๆ 
 
เจ็บทุ
F#m 
กวัน
 
แต่ไม่
B 
รู้ทำไมไม่ไปจา
E 
กเธอ

 
ปลอบตัวเ
E 
องว่าคงเป็นเวรกรรมเมื่อ
C#m 
ชาติปางก่อน
 
ที่
A 
ฉันได้ทำเอาไว้ร่วมกับเ
B 
ธอ
 
มาตอน
E 
นี้ก็เลยเป็นฉันที่ต้องประ
C#m 
สบพบเจอ
 
กับเ
A 
ธอที่ทำให้มีแต่น้ำ
B 
ตา
 
แต่ก็ยัง
E 
ฝืน 
 
แม้เจ็บแค่
C#m 
ไหน
 
เหนื่อยล้าเพียงใ
A 
ดแต่ก็ยัง
B 
ทน
 
ก็เพราะมัน
E 
รัก 
 
เลยไม่ไป
C#m 
ไหน
 
แต่แล้วทำไ
A 
ม 
 
เธอ
B 
ถึงทำร้าย
E 
ฉันลง

 
ทุก
E 
วันเหมือนเป็นเวร
C#m 
กรรม
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำจากการกระทำของเ
B 
ธอ
 
ทุก
E 
คำที่เธอเอื้อน
C#m 
เอ่ย
 
ใยเจ้าเ
A 
อยไม่ยอมทำตามสัญ
B 
ญา
 
เจ็บแบ
G#m 
บนี้ 
 
เจ็บ
C#m 
ซ้ำๆ 
 
เจ็บทุ
F#m 
กวัน
 
แต่ไม่
B 
รู้ทำไมไม่ไปจา
E 
กเธอ

 
ทุก
E 
วันเหมือนเป็นเวร
C#m 
กรรม
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำจากการกระทำของเ
B 
ธอ
 
ทุก
E 
คำที่เธอเอื้อน
C#m 
เอ่ย
 
ใยเจ้าเ
A 
อยไม่ยอมทำตามสัญ
B 
ญา
 
เจ็บแบ
G#m 
บนี้ 
 
เจ็บ
C#m 
ซ้ำๆ 
 
เจ็บทุ
F#m 
กวัน
 
แต่ไม่
B 
รู้ทำไมไม่ไปจา
E 
กเธอ

OUTRO | E C#m | A B |
OUTRO | E C#m | A B | E |