ไม่เคยเสียใจ Laika


 
ไม่เคยเสี
A 
ยใจ
E 
 
ที่ครั้งนึงเคยได้
F#m 
รักเธอ
C#m 
 
อย่างน้อยได้เห็นเธอ
D 
มีความสุข
 
กับ
C#m 
รักครั้งใหม่ 
 
เท่า
D 
นี้ก็ดีแค่ไ
E 
หน
 
ไม่เสียใจที่ได้รักเธอ..
 

INSTRU | A | E | F#m | C#m |
INSTRU | D | C#m | D | E |

D 
กาลเวลา 
 
คงทำให้ใจเธอเ
F#m 
ปลี่ยน
C#m 
D 
คงมีใคร บางคน มาแทนที่
F#m 
ฉัน
C#m 

 
ที่ตรง
D 
นี้ 
 
ที่เคยมี
C#m 
เรา
 
ในวัน
D 
นี้ 
 
ไม่เหลือแม้
F#m 
เงา
E 
 
ต่อจาก
D 
นี้ 
 
คงมีเพีย
C#m 
งเธอ
 
และเขาเท่า
D 
นั้น
E 

 
แต่ไม่เคยเสี
A 
ยใจ
E 
 
ที่ครั้งนึงเคยได้
F#m 
รักเธอ
C#m 
 
อย่างน้อยได้เห็นเธอ
D 
มีความสุข
 
กับ
C#m 
รักครั้งใหม่ 
 
เท่า
D 
นี้ก็ดีแค่ไ
E 
หน
 
ไม่เสียใจที่ได้รักเธอ..
 

INSTRU | A | E/G# | F#m | D |

 
อยาก
D 
รู้ว่าใครคนนั้น
 
ดูแลเธอ ดีหรือ
F#m 
เปล่า
C#m 
 
อยาก
D 
รู้ว่าใครคนนั้น
 
รักเธอ เท่ากับ
F#m 
ฉันไหม
C#m 

 
ที่ตรง
D 
นี้ 
 
ที่เคยมี
C#m 
เรา
 
ในวัน
D 
นี้ 
 
ไม่เหลือแม้
F#m 
เงา
E 
 
ต่อจาก
D 
นี้ 
 
คงมีเพีย
C#m 
งเธอ
 
และเขาเท่า
D 
นั้น
E 

 
แต่ไม่เคยเสี
A 
ยใจ
E 
 
ที่ครั้งนึงเคยได้
F#m 
รักเธอ
C#m 
 
อย่างน้อยได้เห็นเธอ
D 
มีความสุข
 
กับ
C#m 
รักครั้งใหม่ 
 
เท่า
D 
นี้ก็ดีแค่ไ
E 
หน
 
ไม่เสียใจที่ได้รักเธอ..
 

INSTRU | D | D | F#m | C#m |
INSTRU | D | D#dim | E | E |

 
ไม่เคยเสี
A 
ยใจ
E 
 
ที่ครั้งนึงเคยได้
F#m 
รักเธอ
C#m 
 
อย่างน้อยได้เห็นเธอ
D 
มีความสุข
 
กับ
C#m 
รักครั้งใหม่ 
 
เท่า
D 
นี้ก็ดีแค่ไ
E 
หน

 
แต่ไม่เคยเสี
A 
ยใจ
E 
 
ที่ครั้งนึงเคยได้
F#m 
รักเธอ
C#m 
 
อย่างน้อยได้เห็นเธอ
D 
มีความสุข
 
กับ
C#m 
รักครั้งใหม่ 
 
เท่า
D 
นี้ก็ดีแค่ไ
E 
หน
 
ไม่เสียใจที่ได้รักเธอ..
 

INSTRU | A | E | F#m | C#m |
INSTRU | D | C#m | D |

 
ไม่เคยเสี
E 
ยใจ 
 
ที่ได้รั
A 
กเธอ..