Tune to Eb
INTRO | G | Em | C D | G | G |

 
หัวใจเ
G 
ต้นแรง 
 
หน้าแดง
Em 
ทุกที
 
ใช่เธอห
C 
รือนี่ 
 
ที่ค
D 
อยตล
G 
อดมา
 
ควบคุมไ
G 
ม่อยู่ 
 
รู้เลยว่า
Em 
ตัวสั่น
 
แค่เจอไม่
C 
นาน 
 
ถูกใ
D 
จฉันเห
G 
ลือเกิน

 
เจอกัน
C 
แล้ว..
Em 
อย่าผ่าน
Bm 
เลยได้ไ
Em 
หม
 
ถ้า
Am 
เสียเธอไปก็คงชอก
D 
ช้ำ..เย้..

 
ฉันต้อง
G 
ทำ 
 
ทำอะไรสัก
Em 
อย่างแล้ว
 
ให้เธอ
C 
นี้ไม่แคล้วไม่คล
D 
าดกัน
 
ให้เธอรู้
G 
ตัว 
 
มีคนคน
Em 
อย่างฉัน
 
แอบ
C 
มองเธออยู่ตร
Am 
งนี้
 
รอค
C 
อยเธอตรง
D 
นี้ 
 
ฉัน
G 
นี่ไง

 
ต้องทำ
G 
เช่นไร 
 
ให้เธอ
Em 
หันมา
 
ให้เธอ
C 
รู้ว่า 
 
มี
D 
คนเขา
G 
สนใจ

 
เจอกัน
C 
แล้ว..
Em 
อย่าผ่าน
Bm 
เลยได้ไ
Em 
หม
 
ถ้า
Am 
เสียเธอไปก็คงชอก
D 
ช้ำ..เย้..

 
ฉันต้อง
G 
ทำ 
 
ทำอะไรสัก
Em 
อย่างแล้ว
 
ให้เธอ
C 
นี้ไม่แคล้วไม่คล
D 
าดกัน
 
ให้เธอรู้
G 
ตัว 
 
มีคนคน
Em 
อย่างฉัน
 
แอบ
C 
มองเธออยู่ตร
Am 
งนี้
 
รอค
C 
อยเธอตรง
D 
นี้ 
 
ฉัน
 
นี่ไง

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C D | G |
INSTRU | G | Em | C D | G | G |

 
ฉันต้อง
G 
ทำ 
 
ทำอะไรสัก
Em 
อย่างแล้ว
 
ให้เธอ
C 
นี้ไม่แคล้วไม่คล
D 
าดกัน
 
ให้เธอรู้
G 
ตัว 
 
มีคนคน
Em 
อย่างฉัน
 
แอบ
C 
มองเธออยู่ตร
Am 
งนี้
 
รอค
C 
อยเธอตรง
D 
นี้ 
 
ฉัน
 
นี่ไง

OUTRO | G | Em | C D | G |
OUTRO | G | Em | C D | G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites