เกลียดไม่ลง ฝน พรสุดา


INTRO | D | Bm | Em | A |

D 
  ไม่จำสักที 
 
ที่โ
A 
ดนเธอทิ้ง
Bm 
  กี่ครั้งแล้วที่เธอ 
 
 
A 
ทำฉันเสียน้ำตา
D 
  กี่ครั้งแล้วที่เธอ 
 
 
A 
  เอ่ยคำร่ำลา
Bm 
  แต่สุดท้ายเธอก็กลับมา 
 
ขอคื
A 
นดี

G 
  เจ็บไม่สำนึก 
 
 
F#m 
ความรู้สึกไม่เคยจำ
 
  น้ำ
Em 
ตาที่ไหลเพราะเธอทำ
 
  หัวใ
G 
จเจ็บช้ำ เพราะโดนเธอย่ำ
A 
ยี

 
สุดท้ายก็ยอมให้เ
G 
ธอหลอก 
 
อยู่
A 
ดี
 
ไม่จำสั
F#m 
กที 
 
ว่าเธอคนนี้แหละที่
Bm 
ทำฉัน
 
ร้องไห้ฟูมฟ
G 
าย ต้องนอนเสียใจ ก็
F#m 
เธอทั้ง
Bm 
นั้น
Em 
สมองอยากเกลียดเธอเหมือนกัน
 
แต่ใ
G 
จยังรักไม่ย
A 
อม 
 
เปลี่ยนไปไห
D 
นเลย
A 

D 
  ไม่จำสักที 
 
ว่าเ
A 
ธอที่หลอกฉัน
Bm 
  ยังรัก ฝังใจ ผูกพัน เ
A 
พื่ออะไร

G 
  เจ็บไม่สำนึก 
 
 
F#m 
ความรู้สึกไม่เคยจำ
 
  น้ำ
Em 
ตาที่ไหลเพราะเธอทำ
 
  หัวใ
G 
จเจ็บช้ำ เพราะโดนเธอย่ำ
A 
ยี

 
สุดท้ายก็ยอมให้เ
G 
ธอหลอก 
 
อยู่
A 
ดี
 
ไม่จำสั
F#m 
กที 
 
ว่าเธอคนนี้แหละที่
Bm 
ทำฉัน
 
ร้องไห้ฟูมฟ
G 
าย ต้องนอนเสียใจ ก็
F#m 
เธอทั้ง
Bm 
นั้น
Em 
สมองอยากเกลียดเธอเหมือนกัน
 
แต่ใ
A 
จยังรักไม่ยอม 
 
เปลี่ยนไปไหนเลย

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A | A |

 
สุดท้ายก็ยอมให้เ
G 
ธอหลอก 
 
อยู่
A 
ดี
 
ไม่จำสั
F#m 
กที 
 
ว่าเธอคนนี้แหละที่
Bm 
ทำฉัน
 
ร้องไห้ฟูมฟ
G 
าย 
 
ต้องนอนเสียใจ
 
ก็
F#m 
เธอทั้ง
Bm 
นั้น 
 
ที่ทำ
Em 
ฉัน 
 
 
A 
โฮ…

 
สุดท้ายก็ยอมให้เ
G 
ธอหลอก 
 
อยู่
A 
ดี
 
ไม่จำสั
F#m 
กที 
 
ว่าเธอคนนี้แหละที่
Bm 
ทิ้งฉัน
 
ร้องไห้ฟูมฟ
G 
ายต้องนอนเสียใจ 
 
ก็
F#m 
เธอทั้ง
Bm 
นั้น
Em 
สมองอยากเกลียดเธอเหมือนกัน
 
แต่ใ
A 
จยังรักไม่ยอม 
 
เปลี่ยนไปไห
D 
นเลย
Bm 

Em 
สมองอยากเกลียดเธอเหมือนกัน
 
แต่ใ
A 
จยังรักไม่ยอม 
 
เกลียดเธอเ
D 
ลย..

INTRO | D | Bm | Em | A |