ขอขอบคุณ Peet Model


Tune to Eb

 
เธอไม่ต้อ
C 
งเลิศเลอไปมากกว่า
F 
นี้
 
แค่เ
C 
ธอที่เธอเป็นอยู่เท่านี้ก็
F 
พอ
C 
ฉันรักเธอเพราะเธอเป็นเธอ 
 
เธอไ
F 
ม่ได้มาร้องขอ
C 
ความรักที่ฉันมอบให้ฉันเต็มใ
F 
จจะให้เอง

Dm 
เธอรู้มั้ย 
 
เธอมีค่าแค่ไ
G 
หน
 
ตั้งแต่
Em 
วันที่เธอเข้ามา 
 
ชี
Am 
วิตฉันก็เปลี่ยนไป
 
เธอเป
F 
ลี่ยนให้คนหนึ่งคน
 
เป็นผู้เป็น
Em 
คนจากคนไม่
Am 
เอาไหน
 
ให้ชี
Dm 
วิตฉันมีความหมายมากกว่าเ
G 
ดิม

 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ 
 
ที่
Em 
เข้ามาในชี
Am 
วิตฉัน
 
ที่เ
G 
ข้ามาเป็นแรงผ
F 
ลักดัน
Em 
 
เข้า
Dm 
มาเป็นกำลังใ
G 
 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ ที่ไม่
Em 
คิดจะทิ้งฉันไ
Am 
ปไหน
 
ที่เห็น
G 
ค่าคนที่ไม่
F 
มีอะไร
Em 
 
และพ
Dm 
ร้อมจะสู้กับ
G 
ฉันไป
 
ขอบคุณเ
F 
ธอที่เดินเข้า
G 
มาเป็นสิ่งดี
C 
ดี 
 
 
C# 

Dm 
  เธอเปลี่ยนให้
F 
คนหนึ่งคน
 
  ที่เ
Em 
หลวไหลไม่เอ
Am 
าไหน
 
  กลับเป็น
Dm 
ผู้เป็นคน 
 
กลับต้องทำอะไร
 
  เพื่อให้
F 
มีเธออยู่ในชี
G 
วิต 
 
ขอบคุณเธอเหลือเกิน

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | F | Em Am | Dm Em | F | G |

Dm 
เธอรู้มั้ย 
 
เธอมีค่าแค่ไ
G 
หน
 
ตั้งแต่
Em 
วันที่เธอเข้ามา 
 
ชี
Am 
วิตฉันก็เปลี่ยนไป
 
เธอเป
F 
ลี่ยนให้คนหนึ่งคน
 
เป็นผู้เป็น
Em 
คนจากคนไม่
Am 
เอาไหน
 
ให้ชี
Dm 
วิตฉันมีความหมายมากกว่าเ
G 
ดิม

 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ 
 
ที่
Em 
เข้ามาในชี
Am 
วิตฉัน
 
ที่เ
G 
ข้ามาเป็นแรงผ
F 
ลักดัน
Em 
 
เข้า
Dm 
มาเป็นกำลังใ
G 
 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ ที่ไม่
Em 
คิดจะทิ้งฉันไ
Am 
ปไหน
 
ที่เห็น
G 
ค่าคนที่ไม่
F 
มีอะไร
Em 
 
และพ
Dm 
ร้อมจะสู้กับ
G 
ฉันไป

 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ 
 
ที่
Em 
เข้ามาในชี
Am 
วิตฉัน
 
ที่เ
G 
ข้ามาเป็นแรงผ
F 
ลักดัน
Em 
 
เข้า
Dm 
มาเป็นกำลังใ
G 
 
ขอบคุณเธอ
C 
นะ ที่ไม่
Em 
คิดจะทิ้งฉันไ
Am 
ปไหน
 
ที่เห็น
G 
ค่าคนที่ไม่
F 
มีอะไร
Em 
 
และพ
Dm 
ร้อมจะสู้กับ
G 
ฉันไป
 
ขอบคุณเ
F 
ธอที่เดินเข้า
G 
มาเป็นสิ่งดีๆ

OUTRO | F | Em Am | Dm | F G | C |
INSTRU ( ขอบคุณเธอนะ.. )