ใจหวังเหวิด ไข่เจียว สตอรี่


Tune to Eb
INTRO | G | D | Em | C |

 
หวาง
G 
นี้เธอจะเป็นอย่างไร
 
ห่างไ
D 
กลกันมานานพันนี้
 
ไม่รู้ป่าน
Em 
นี้มีใครที่ไหน
 
มายุ่งกับเ
D 
ธอมั่งหม้าย

 
แสงห
G 
วันกำลังลับขอบฟ้า
 
ห่ม
D 
ผ้ากันนะเดี๋ยวไม่บาย
 
ก่อนนอนถ้าเ
Em 
หงาก็เปิดแลรูปถ่าย
 
แล้วคิดถึ
D 
งกัน

 
มันแสนห่
C 
วง 
 
เพราะรักเธอหมด
G 
ใจ
 
วอนลม
C 
พัดเอาความห่วงใยนั้นไป
D 
หาเธอ

 
หากเมื่อไ
G 
รใบไม้พริ้วไ
D 
หว
 
จากลมหา
Em 
ยใจที่ส่งไป
D 
ถึงเธอ
 
ลม
G 
นั้นจะพัดกอดก
D 
ายให้เธอ
 
รู้
C 
สึกอบอุ่นถึงหั
D 
วใจ
 
คิด
C 
ถึง..
Bm 
เธอเหลือเกิน
 
อยากก
C 
อดอยากหอมเธ
G 
อรู้หม้าย
 
ยิ่งห่
C 
าง..
Bm 
กันเท่าไร
 
ยิ่ง
Am 
ทำให้ในหัวใ
D 
จ 
 
หวังเห
G 
วิด
C 
D 

G 
กลิ่นหอมเธอยังคงอบอวล
 
เชื้อชว
D 
นบอกให้รีบกลับไป
 
สัญญาตรง
Em 
นี้อีกไม่นานเท่าไร
 
จะได้พ
D 
บกัน

 
มันแสนห่
C 
วง 
 
เพราะรักเธอหมด
G 
ใจ
 
วอนลม
C 
พัดเอาความห่วงใยนั้นไป
D 
หาเธอ

 
หากเมื่อไ
G 
รใบไม้พริ้วไ
D 
หว
 
จากลมหา
Em 
ยใจที่ส่งไป
D 
ถึงเธอ
 
ลม
G 
นั้นจะพัดกอดก
D 
ายให้เธอ
 
รู้
C 
สึกอบอุ่นถึงหั
D 
วใจ
 
คิด
C 
ถึง..
Bm 
เธอเหลือเกิน
 
อยากก
C 
อดอยากหอมเธ
G 
อรู้หม้าย
 
ยิ่งห่
C 
าง..
Bm 
กันเท่าไร
 
ยิ่ง
Am 
ทำให้ในหัวใ
D 
จ 
 
หวังเห
G 
วิด

INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | C Bm | F | D | D |

 
คิด
C 
ถึง..
Bm 
เธอเหลือเกิน
 
อยากก
C 
อดอยากหอมเธ
G 
อรู้หม้าย
 
ยิ่งห่
C 
าง..
Bm 
กันเท่าไร
 
ยิ่ง
Am 
ทำให้ในหัวใ
D 
จ..

 
หากเมื่อไ
G 
รใบไม้พริ้วไ
D 
หว
 
จากลมหา
Em 
ยใจที่ส่งไป
D 
ถึงเธอ
 
ลม
G 
นั้นจะพัดกอดก
D 
ายให้เธอ
 
รู้
C 
สึกอบอุ่นถึงหั
D 
วใจ
 
คิด
C 
ถึง..
Bm 
เธอเหลือเกิน
 
อยากก
C 
อดอยากหอมเธ
G 
อรู้หม้าย
 
ยิ่งห่
C 
าง..
Bm 
กันเท่าไร
 
ยิ่ง
Am 
ทำให้ในหัวใ
D 
จ 
 
หวังเห
G 
วิด

 
ยิ่ง
C 
ทำให้ในหัวใ
D 
จ.. 
 
หวังเห
G 
วิด

OUTRO | G | G |