หวั่นใจ วงจันทรัตน์


 
เก็บใจเธอเอ
C 
าไว้
 
อย่าหวั่นไ
Em 
หวเหมือนเราต้องไ
Am 
กลห่าง
 
แม้ระยะท
F 
าง 
 
ของเราจะห่างกันแส
G 
นไกล

INSTRU | Am Em | F C |
INSTRU | Am Em | F | G | G |

 
กี่วัน
C 
คืนที่ผ่านไป 
 
ใจดว
Em 
งนี้เฝ้าคอยคิดถึงเธอ
 
ความเ
Am 
หงาที่เราพบเ
G 
จอเหมือนกันอยู่ไ
F 
หม
 
โลกใบ
C 
นี้ช่างโหดร้าย
 
พรากให้
Em 
เราห่างกันตั้งแสนไกล
 
อีกน
F 
านแค่ไหนเราจะไ
G 
ด้อยู่ด้ว
C 
ยกัน

 
หวั่นใ
Am 
จเมื่อเธออยู่ไกล 
 
ห่วงใ
Em 
ยไม่ได้ดูแล
 
เธอคน
F 
นี้คือรักแท้ 
 
ฉันมั่นใ
G 

 
เก็บใจเธอเอ
C 
าไว้
 
อย่าหวั่นไ
Em 
หวเหมือนเราต้องไ
Am 
กลห่าง
 
แม้ระยะท
F 
าง 
 
ของเราจะห่างกันแส
G 
นไกล
 
ทำได้แต่น
C 
อนฝัน 
 
แต่ไม่
Em 
รู้ว่านานเท่าไ
Am 
หร่
 
แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไ
F 
หร่ที่เราจะได้พบ
G 
กัน
 
อยากให้รู้ว่าฉันคิด
C 
ถึงเธอ
G 

INSTRU | Am | Em | F G | C |
INSTRU | D | Am | F | G |

 
หวั่นใ
Am 
จเมื่อเธออยู่ไกล 
 
ห่วงใ
Em 
ยไม่ได้ดูแล
 
เธอคน
F 
นี้คือรักแท้ 
 
ฉันมั่นใ
G 

 
เก็บใจเธอเอ
C 
าไว้
 
อย่าหวั่นไ
Em 
หวเหมือนเราต้องไ
Am 
กลห่าง
 
แม้ระยะท
F 
าง 
 
ของเราจะห่างกันแส
G 
นไกล
 
ทำได้แต่น
C 
อนฝัน 
 
แต่ไม่
Em 
รู้ว่านานเท่าไ
Am 
หร่
 
แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไ
F 
หร่ 
 
ที่เราจะได้พบ
G 
กัน

 
เก็บใจเธอเอ
C 
าไว้
 
อย่าหวั่นไ
Em 
หวเหมือนเราต้องไ
Am 
กลห่าง
 
แม้ระยะท
F 
าง 
 
ของเราจะห่างกันแส
G 
นไกล
 
ทำได้แต่น
C 
อนฝัน 
 
แต่ไม่
Em 
รู้อีกนานเท่าไ
Am 
หร่
 
แล้วไม่รู้ว่าต่
F 
อใด 
 
ที่เราอิได้พ
G 
บกัน

 
เก็บใจเธอเอ
C 
าไว้
 
อย่าหวั่นไ
Em 
หวเหมือนเราต้องไ
Am 
กลห่าง
 
แม้ระยะท
F 
าง 
 
ของเราจะห่างกันแส
G 
นไกล
 
ทำได้แต่น
C 
อนฝัน 
 
แต่ไม่
Em 
รู้อีกนานเท่าไ
Am 
หร่
 
แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไ
F 
หร่ที่เราจะได้พ
G 
บกัน
 
อยากให้รู้ว่าฉันคิด
C 
ถึงเธอ

 
แล้วไม่รู้ว่าต่
F 
อใด 
 
ที่เราอิได้พบ
Fm 
กัน
 
อยากให้รู้ว่ายังรักเหมือ
C 
นเดิม

OUTRO | Am Em | F C |
OUTRO | Am Em | F | G | C |