มั่นใจนะว่าสำคัญ วันใหม่ ยูนิคอร์น


INTRO | Cmaj7 E7 | Am G |
INTRO | F E7 | Dm7 G |

Cmaj7 
แฟนของใครไม่สน 
 
 
Am 
คนของใครไ
Gm 
ม่รู้
F 
แต่เธอยอมเป็น
E7 
ชู้ 
 
ดูแล้วน่าเว
Dm7 
ทนา 
 
 
G 
Cmaj7 
คนเขามีเจ้าของ 
 
ยัง
Am 
จ้องจะคาบเหมือน
Gm 
หมา
F 
เธอคงไม่มีปัญ
E7 
ญา 
 
จะหาเป็
Dm7 
นของตัวเ
G 
อง

 
F 
ฟนใครก็ห่วงแต่เธอมาแอบ
Gm 
กินกันตอนไหน
F 
แฟนฉันเธอก็รู้อยู่แก่ใจ 
 
ก็
Am 
ยังจะเอาไม่
F 
มียางอ
G 
าย
Dm7 
คนนึงก็ร้าย 
 
 
G 
คนนึงก็เลว

 
อยากเป็น
Cmaj7 
มือที่สาม
 
ถามแ
E7 
ฟนของเขา
Am 
หรือยัง 
 
 
Gm 
 
มั่นใจนะว่า
F 
สำ
Em 
คัญ 
 
 
Dm7 
หรือแค่สำร
G 
อง
 
เธอยอม
Cmaj7 
เป็นชู้ 
 
ใจเธอ
E7 
ก็รู้ 
 
เขามีเจ้า
Am 
ของ
 
ยังจะ
Gm 
เอาไม่สนค
F 
นเขา
Em 
มอง
 
พลี
Dm7 
กายเป็นตัวสำร
G 
อง 
 
ช่างหน้าไม่อาย

INSTRU | Cmaj7 E7 | Am G |
INSTRU | F Em | Dm7 G |

Cmaj7 
ฉันก็รักของฉัน 
 
คน
Am 
รักไม่ใช่สิ่ง
Gm 
ของ
F 
ที่จะแบ่งกัน
Em 
ใช้ 
 
ถ้า
Dm7 
เธอจะเอา
Em 
ให้ข้าม
G 
ศพฉันไ
C 
ปก่อน

INSTRU | F | G | F | Am F G |

 
F 
ฟนใครก็ห่วง
 
แต่เธอมาแอบ
Em 
กินกันตอนไหน
Am 
แฟนฉันเธอก็รู้อยู่แก่ใจ
 
ก็
Gm 
ยังจะเอาไม่มียางอาย
Dm7 
คนนึงก็ร้าย 
 
 
G 
คนนึงก็เลว

 
อยากเป็น
Cmaj7 
มือที่สาม
 
ถามแ
E7 
ฟนของเขา
Am 
หรือยัง 
 
 
Gm 
 
มั่นใจนะว่า
F 
สำ
Em 
คัญ 
 
 
Dm7 
หรือแค่สำร
G 
อง
 
เธอยอม
Cmaj7 
เป็นชู้ 
 
ใจเธอ
E7 
ก็รู้ 
 
เขามีเจ้า
Am 
ของ
 
ยังจะ
Gm 
เอาไม่สนค
F 
นเขา
Em 
มอง
 
พลี
Dm7 
กายเป็นตัวสำร
G 
อง 
 
ช่างหน้าไม่อาย

 
อยากเป็น
Cmaj7 
มือที่สาม
 
ถามแ
E7 
ฟนของเขา
Am 
หรือยัง 
 
 
Gm 
 
มั่นใจนะว่า
F 
สำ
Em 
คัญ 
 
 
Dm7 
หรือแค่สำร
G 
อง
 
เธอยอม
Cmaj7 
เป็นชู้ 
 
ใจเธอ
E7 
ก็รู้ 
 
เขามีเจ้า
Am 
ของ
 
ยังจะ
Gm 
เอาไม่สนค
F 
นเขา
Em 
มอง
 
พลี
Dm7 
กายเป็นตัวสำร
G 
อง 
 
ช่างหน้าไม่อาย

OUTRO | Cmaj7 | Am Gm |
OUTRO | F Em | Dm7 G | Cmaj7 |