INTRO | Fm G | Cm | ( 2 Times )

 
ขอให้คนที่เธอ
Fm 
เลือกนั้นมันดูแลเ
G 
ธอดีๆ
 
คนคุยอย่าง
Cm 
ฉันก็คงมาไกลได้เพียงเท่านี้
 
คุยให้
Fm 
ตายแต่ผลสุดก็เจ็
G 
บอยู่ดี
 
ใจที่
Cm 
มีมันคงไม่พอเธอถึงไปเลือกมัน

 
แล้วที่ผ่าน
Fm 
มาเธอคุยกับมันใช่ไหม
G 
เธอบอกว่าไม่ว่างรับสาย
 
เอาดิ  
Cm 
เธอที่บอกไม่เคยว่าง
 
เธอคงมีใครที่รออยู่ข้างๆกาย
 
Fm 
รู้ว่าใจฉันมันกระจอก
G 
เจ็บแค่ไหนที่โดนเธอหลอก
Cm 
โง่จนเหมือนหูตามันบอด
 
จะพูดอะไรก็ดัน
Fm 
เชื่อไปใจเธอ
G 
 
อาจดูเหมือนโง่ก็เพราะว่า
Cm 
ฉันนั้นรักเธอ

 
คำว่า
Fm 
รักก็รู้ว่าเธอลวงหลอก
G 
อยู่แค่ตัวไม่มีใจไม่เอาหรอก
 
ไม่ได้เดาใ
Cm 
จแต่เจตนาเธอคอยบอก
 
ว่าเธอมีใคร
 

 
ถ้าหากเธอเลือก
Fm 
แล้วถ้าเธอไปก็ไม่ไ
G 
ด้ว่า
 
อย่าเดินกลับมา
Cm 
นะถ้าเสียใจมาฉันก็ไม่เอา
 
ฝากอวย
Fm 
พรให้รักเธอพังเหมือนรั
G 
กของเรา
 
ให้เธอกับ
Cm 
เขาอย่าได้มีสุขให้มีแต่ทุกข์ใจ

 
ขอให้คนที่เธอ
Fm 
เลือกนั้นมันดูแลเ
G 
ธอดีๆ
 
คนคุยอย่าง
Cm 
ฉันก็คงมาไกลได้เพียงเท่านี้
 
คุยให้
Fm 
ตายแต่ผลสุดก็เจ็
G 
บอยู่ดี
 
ใจที่
Cm 
มีมันคงไม่พอเธอถึงไปเลือกมัน

Fm 
ขอให้เธออย่ามีสุข
 
ขอให้เธอนั้น
G 
ทุกข์เหมือนเธอทำกับฉัน
Cm 
ขอให้เขานั้นทิ้งเธอแล้วก็อย่าได้เป็นดังที่เธอหวัง
Fm 
วาดฝันอะไรขอใ
G 
ห้มันพัง
 
เจ็บเกือบตายอย่างฉันแล้
Cm 
วกัน

 
ขอให้พิษรักมันทำ
Fm 
ร้ายหัวใจเ
G 
ธอ
 
เจ้าอย่าได้เจอรักที่สม
Cm 
หวังจากนี้ไปจนนิรันดร์
 
เจ็บซะบ้างจะได้
Fm 
รู้สึก 
 
สำนึกไ
G 
ด้บ้างแล้วกัน
 
ขอให้คนที่เธอ
Cm 
ฝันนั้นมันทำร้ายหัวใจของเธอ
 
(ทำร้ายหัวใจของเธอ)
 

Fm 
เกลียดไม่ลงและคงไม่
G 
ลืมไอ้คนอย่างเธอ
Cm 
จำเธอได้เสมอ 
 
ว่าเธอนั้นร้ายสักเพียงใด
Fm 
เอาความช้ำมาจุดเป็นไ
G 
 
สาปให้เธอให้ช้ำ
Cm 
ฤทัย 
 
เหมือนดั่งฉัน

 
ขอให้คนที่เธอ
Fm 
เลือกนั้นทำน้ำตาเธอเ
G 
อ่อนอง
 
อย่าได้ครอบ
Cm 
ครอง 
 
ครองรักดีๆอย่างใจหวัง
 
เจ็บปาง
Fm 
ตายขอให้เธอเจอมันบ้า
G 
งแล้วกัน
 
คนทีมา
Cm 
ทำให้ใจเธอช้ำมันฉันตอนนี้ 
 
เยเย..

OUTRO | Fm G | Cm | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites