Tune to Eb
INTRO | D E | F#m | D E | F#sus4 F# |

D 
  ผ่านมานานจากวันที่เร
E 
าไกล
 
  หัว
F#m 
ใจฉันยัง 
 
ไม่ไ
C#m 
กลเธอ
D 
  ความทรงจำครั้งแรกเมื่อพ
E 
บเธอ
 
  อยู่ในใ
A 
จฉัน 
 
ยังจำได้เสมอ

 
แต่
F#m 
เธอ 
 
จะ
E 
ลืมกันแล้วหรื
D 
อเปล่า
E 
 
ผ่านไป
F#m 
นาน 
 
จะ
E 
มีใครแล้วหรื
D 
อเปล่า
Bm 
หวังว่าเธอ
C#m 
ยังอยู่ 
 
แค่อยาก
D 
รู้สบายดีไ
E 
หม
 
และชี
D 
วิตของเธอวันนี้เป็น
Dm 
ไง

A 
ฉันเดินทางเพื่อมาพบ
E/G# 
เธอ
 
ฉันเพียงต้องการได้
F#m 
เจอ
 
ได้เ
E 
ห็นหน้าเธอแค่
D 
นั้น 
 
ไม่เป็นไร
A 
ฉันเพียงแค่อยากเก็บเรื่อง
C#7 
ราว
 
เก็บรอยยิ้มเอ
F#m 
าไว้ 
 
ให้
E 
ลึก 
 
ลง
Bm/D# 
ไป
 
เผื่อสุด
Bm 
ท้ายถ้าเราไ
D 
ม่ได้เจอ
E 
กัน 
 
อีกต่อไป

INSTRU | A | D | A | D |

Bm 
  เปรียบเธอดังดอกไม้ที่แ
E 
ย้มบาน
 
  บานได้เพียงห
A 
นึ่งครั้ง 
 
เวลาฉันมีเท่านั้น

F#m 
เธอ 
 
จะ
E 
ลืมกันแล้วหรื
D 
อเปล่า
E 
 
ผ่านไป
F#m 
นาน 
 
จะ
E 
มีใครแล้วหรื
D 
อเปล่า
Bm 
หวังว่าเธอ
C#m 
ยังอยู่ 
 
แค่อยาก
D 
รู้สบายดีไ
E 
หม
 
และชี
D 
วิตของเธอวันนี้เป็น
Dm 
ไง

A 
ฉันเดินทางเพื่อมาพบ
E/G# 
เธอ
 
ฉันเพียงต้องการได้
F#m 
เจอ
 
ได้เ
E 
ห็นหน้าเธอแค่
D 
นั้น 
 
ไม่เป็นไร
A 
ฉันเพียงแค่อยากเก็บเรื่อง
C#7 
ราว
 
เก็บรอยยิ้มเอ
F#m 
าไว้ 
 
ให้
E 
ลึก 
 
ลง
Bm/D# 
ไป
 
เผื่อสุด
Bm 
ท้ายถ้าเราไ
D 
ม่ได้เจอ
E 
กัน

 
อยากให้
Bm 
รู้ว่าฉันต้องก
D 
าร 
 
แค่
E 
นั้น
 
โปรดจงรู้..
 

INSTRU | C#m F#m E D |
INSTRU | C#m F#m E D | E |

 
ฉันคิดถึงเธอ..
 

OUTRO | D E | F#m | D E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites