INTRO | A | F#m | D | E |

A 
  ก็เราไม่เคยจะ
F#m 
ห่างกัน
 
  
D 
แม้เจอกันทุกวัน
 
  
E 
ถึงจะกวนใส่กันแต่ไม่เคยเบื่อ
A 
  แต่มีความจำเป็นต้อง
F#m 
ห่างกัน
 
  
D 
ไม่รู้จะเป็นอย่างไร
 
  ได้แค่ถ
E 
ามว่าเธอเหนื่อยมั้ย

 
ก็มันเ
F#m 
หงาเหลือเกิน 
 
ไม่เจอตั้งนาน
C#m 
ได้แต่ทนเหงาใจ 
 
 
Bm 
มีเพียงรูปถ่าย
 
แค่ห
D 
อมก็คงไม่ห
E 
าย

 
คิด
A 
ถึงนะ 
 
ตอไดอิได้พบไ
F#m 
ด้เจอ
 
รู้หม้ายว่าคนทาง
D 
นี้นั้นหวังเหวิด
 
คิดไปเลยเถิด ก
E 
ลัวเธอมีใคร
 
ความ
A 
คิดถึง 
 
ส่งให้เธอไปได้
F#m 
รับไหม
 
เป็นเสียงที่มันเรีย
D 
กร้องจากหัวใจ
 
แต่ก็
E 
ทำได้เพียงแค่บอก
 
ถ้าหากได้กอดมันคงจะ
A 
ดีกว่า..
E 

A 
  อยู่ให้ไหวต้องทำใจใ
F#m 
ห้ชิน
 
  ไม่อยาก
D 
คิดให้มันเหนื่อยใจ
 
  สัก
E 
วันก็คงได้เจอกัน

 
ก็มันเ
F#m 
หงาเหลือเกิน 
 
ไม่เจอตั้งนาน
C#m 
ได้แต่ทนเหงาใจ 
 
 
Bm 
มีเพียงรูปถ่าย
 
แค่ห
D 
อมก็คงไม่ห
E 
าย

 
คิด
A 
ถึงนะ 
 
ตอไดอิได้พบไ
F#m 
ด้เจอ
 
รู้หม้ายว่าคนทาง
D 
นี้นั้นหวังเหวิด
 
คิดไปเลยเถิด ก
E 
ลัวเธอมีใคร
 
ความ
A 
คิดถึง 
 
ส่งให้เธอไปได้
F#m 
รับไหม
 
เป็นเสียงที่มันเรีย
D 
กร้องจากหัวใจ
 
แต่ก็
E 
ทำได้เพียงแค่บอก
 
ถ้าหากได้กอดมันคงจะดีกว่า
 

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times )

 
คิด
A 
ถึงนะ 
 
ตอไดอิได้พบไ
F#m 
ด้เจอ
 
รู้หม้ายว่าคนทาง
D 
นี้นั้นหวังเหวิด
 
คิดไปเลยเถิด ก
E 
ลัวเธอมีใคร
 
ความ
A 
คิดถึง 
 
ส่งให้เธอไปได้
F#m 
รับไหม
 
เป็นเสียงที่มันเรีย
D 
กร้องจากหัวใจ
 
แต่ก็
E 
ทำได้เพียงแค่บอก
 
ถ้าหากได้กอดมันคงจะดีกว่า โฮ..
 

INSTRU | A | F#m | D | E |

 
ถ้าหากได้กอดมันคงจะ
A 
ดีกว่า..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites