Tune to Eb
INTRO | G Bm | Em D | C | D |

 
คือสิ
G 
สุดคักแล้วห
D 
นอ 
 
จั่งว่าอยา
Em 
กไป
 
เหตุผลของคนเบิดใ
C 
จ 
 
อ้างหยังกะคื
G 
อสุอย่าง
 
แต่น้อง
Bm 
ฮู้บ่..ความรู้สึกของคน
Em 
ที่ฟัง
 
มันเบลอคือถืกยา
C 
สั่ง 
 
หาทางไปต่อบ่เ
D 
ป็น

 
ประเ
G 
ด็นคืออ้ายยัง
D 
ฮัก 
 
อยากกอดเจ้
Em 
าไว้
 
แต่ต่อรองอิหยังบ่ไ
C 
ด่ ยืนน้ำตาไหล ใ
G 
จชา
 
วาระสุด
Bm 
ท้ายที่บ่อยากเจอก็เดินเข้
Em 
ามา
 
คืนใจให้กันโลด
C 
สา 
 
น้อง
D 
ว่าเฮาไปกัน
G 
บ่ได้

 
กองมันไ
C 
ว้สาเด้อ ฮักอ้าย ให้
Bm 
เจ้า
 
ถึงมันสิฮ่างสิ
Am 
เก่า 
 
ถ่าน้องบ่เ
D 
อากะกอง
G 
มันไว้
 
แล้วหันหลัง
Bm 
หนี 
 
บ่ต้องแยแส
 
เพราะอ้ายมัน
Em 
แค่คนอยู่นอกใจ
 
บ่มี
C 
ผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับฮักที่อ้
D 
ายมี
 
ถ่าบ่ดีกะกอง
G 
มันไว้

 
เจ็บจนย
G 
อมถึงยังบ่พ
D 
ร้อมเมื่อเจ้าเอ่
Em 
ยลา
 
บ่ขอรับคืนเด้อห
C 
ล่า 
 
ถึงมันมีค่า
G 
บ่พอ
 
กะฮักเบิ
Bm 
ดใจ 
 
ยังบ่คู่ควรพอได้ไป
Em 
ต่อ
 
ได้แต่ยืนเฮ็ดหน้าก่อ
C 
ซ่อ 
 
ส่ำนี้หล่ะห
D 
นอ 
 
คนสิ
G 
ถืกถิ่ม

 
กองมันไ
C 
ว้สาเด้อ ฮักอ้าย ให้
Bm 
เจ้า
 
ถึงมันสิฮ่างสิ
Am 
เก่า 
 
ถ่าน้องบ่เ
D 
อากะกอง
G 
มันไว้
 
แล้วหันหลัง
Bm 
หนี 
 
บ่ต้องแยแส
 
เพราะอ้ายมัน
Em 
แค่คนอยู่นอกใจ
 
บ่มี
C 
ผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับฮักที่อ้
D 
ายมี
 
ถ่าบ่ดีกะกอง
G 
มันไว้

INSTRU | G | Em | C | G |
INSTRU | Bm | Em | C D | G |

 
กองมันไ
C 
ว้สาเด้อ ฮักอ้าย ให้
Bm 
เจ้า
 
ถึงมันสิฮ่างสิ
Am 
เก่า 
 
ถ่าน้องบ่เ
D 
อากะกอง
G 
มันไว้
 
แล้วหันหลัง
Bm 
หนี 
 
บ่ต้องแยแส
 
เพราะอ้ายมัน
Em 
แค่คนอยู่นอกใจ
 
บ่มี
C 
ผลพอให้เจ้าเปลี่ยนใจกับฮักที่อ้
D 
ายมี
 
ถ่าบ่ดีกะกอง
G 
มันไว้

OUTRO | G Bm | Em D | C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites