Tune to Eb
INTRO | D A/C# | Bm A |
INTRO | G F#m Em A |

 
สุดท้ายแล้วเ
D 
ธอก็ไปจา
A/C# 
กกัน
 
ตามชี
Bm 
วิตที่ต้องเป็นไ
A 
 
ไม่
G 
ทันได้เตรียมหั
F#m 
วใจ 
 
ไม่ทันเอ่ย
Em 
คำลาที่ฉันนั้น
A 
มี

 
ที่คิดจะ
D 
ทำอะไรมา
A/C# 
กมาย
 
แต่ก็
Bm 
ทำได้เพียงเสี
A 
ยดาย
 
ที่
G 
สุดจึงได้เข้
F#m 
าใจ 
 
ซึ้งใจกับ
 
คำ
Em 
ว่าถ้า
A 
รู้อย่าง
D 
นี้..
D7 

 
ให้คิดถึงต
G 
อนที่เรามี
Gm 
กัน
 
คิดว่า
F#m 
มีเวลาตั้งมา
Bm 
กมาย
 
เพียงพ
G 
ริบตาเดียว 
 
ที่
A 
คิดจะทำ
 
ทุกอ
D 
ย่างก็สาย..
D7 

 
หากย้อนเว
G 
ลากลับมาได้
Gm 
จริง
 
ให้ย้อนทุก
F#m 
สิ่งกลับมาได้ไ
Bm 
หม
 
คงไ
Em 
ด้ทำอะไร 
 
มากกว่า
A 
นี้

 
แค่ขอได้กลับไปม
D 
องตากัน
 
ได้
A/C# 
เอ่ยคำว่า
Bm 
ฉันรักเธอ 
 
 
B7 
 
แค่ขอได้กลับไป
Em 
กุมมือเธอ
 
ได้ก
A 
อดเธออีกสั
D 
กที

 
ถ้ารู้ว่าเธอจะไ
D 
ม่คืนมา
 
จะ
A/C# 
ทำวันเว
Bm 
ลาที่เราเค
B7 
ยมี
 
ใช้ทุกนา
G 
ที 
 
ให้
F#m 
มีความหมาย
 
เก็บควา
Em 
มทรงจำสุดท้
A 
าย 
 
ให้มากกว่
 
านี้

INSTRU | G A | F#m Bm |
INSTRU | G A | D D7 |
INSTRU | G A | F#7 Bm |
INSTRU | G A | D D7 |

 
ให้คิดถึงต
G 
อนที่เรามี
Gm 
กัน
 
คิดว่า
F#m 
มีเวลาตั้งมา
Bm 
กมาย
 
เพียงพ
G 
ริบตาเดียว 
 
ที่
A 
คิดจะทำ
 
ทุกอ
D 
ย่างก็สาย..
D7 

 
หากย้อนเว
G 
ลากลับมาได้
Gm 
จริง
 
ให้ย้อนทุก
F#m 
สิ่งกลับมาได้ไ
Bm 
หม
 
คงไ
Em 
ด้ทำอะไร 
 
มากกว่า
A 
นี้

 
แค่ขอได้กลับไปม
D 
องตากัน
 
ได้
A/C# 
เอ่ยคำว่า
Bm 
ฉันรักเธอ 
 
 
B7 
 
แค่ขอได้กลับไป
Em 
กุมมือเธอ
 
ได้ก
A 
อดเธออีกสั
D 
กที

 
ถ้ารู้ว่าเธอจะไ
D 
ม่คืนมา
 
จะ
A/C# 
ทำวันเว
Bm 
ลาที่เราเค
B7 
ยมี
 
ใช้ทุกนา
G 
ที 
 
ให้
F#m 
มีความหมาย
 
เก็บควา
Em 
มทรงจำสุดท้
A 
าย 
 
ให้มากกว่
D 
านี้ 
 
 
D7 

 
จะใช้ทุกนา
G 
ที 
 
ให้
F#m 
มีความหมาย
 
ให้ควา
Em 
มทรงจำสุดท้
A 
าย 
 
งดงามกว่
D 
านี้

OUTRO | D | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites