INTRO | Bb | Gm | Eb | F |
INTRO | Bb | Gm | Eb | F | F |

Bb 
ถ้ามีความสำคัญต่อหัวใจอ้าย
Gm 
คงบ่เสื่องส้นไว้ให้อยู่ป่าเลาคองถ่า
Eb 
ให้อยู่ป่าหญ้าคองกิน
 
ดนๆเ
F 
ทื่อจั่งค่อยได้ยินคำว่าฮัก

 
ปาน
Bb 
หินอยู่น้ำบ่ฟูขึ้นล้วนแต่จม
Gm 
หลงคารมโงหัว.. 
 
 
Eb 
ขึ้นกะทั้งยาก
 
กะย้อน
F 
ฮัก 
 
แค่ฮักคำเดียว

 
สาย
Gm 
ตาลอยคอยเ
Eb 
หลียว 
 
Cm 
าอ้าย
 
ดังเดือนมืด
Eb 
มัวบ่มีแจ้งจันทร์เจ้า
 
อับแสงส่องหล้าให้น้อง  
F 
ฮู้ทางป่อง

 
ของ
Bb 
ตายที่ฮักอ้ายเสมอต้นเสมอ
F/A 
ปลาย
 
แต่บ่มี
Gm 
สิทธิ์สิอยู่กับอ้ายเสมอไป
 
รอ
Eb 
วันที่ความฮักของ
Dm 
อ้าย
 
เหลือ
Cm 
หน่อยถอยลงมื้อไ
F 
ด๋กะต้องไป

 
ของ
Bb 
ตายที่ฮักอ้ายเสมอต้นเสมอ
F/A 
ปลาย
 
แต่บ่มี
Gm 
สิทธิ์สิอยู่กับอ้ายเสมอไป
 
อยู่เพื่อ
Eb 
รอวันแพ้และให้
Dm 
อภัย
 
กับ
Cm 
อ้ายที่มาขอโ
F 
ทษ 
 
ย้อนว่าสิไ
Bb 
ปฮักเขา
F 

INSTRU | Bb F/A | Gm | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Bb F/A | Gm | Eb Dm | Cm F | F |

 
สาย
Gm 
ตาลอยคอยเ
Eb 
หลียว 
 
Cm 
าอ้าย
 
ดังเดือนมืด
Eb 
มัวบ่มีแจ้งจันทร์เจ้า
 
อับแสงส่องหล้าให้น้อง  
F 
ฮู้ทางป่อง

 
ของ
Bb 
ตายที่ฮักอ้ายเสมอต้นเสมอ
F/A 
ปลาย
 
แต่บ่มี
Gm 
สิทธิ์สิอยู่กับอ้ายเสมอไป
 
รอ
Eb 
วันที่ความฮักของ
Dm 
อ้าย
 
เหลือ
Cm 
หน่อยถอยลงมื้อไ
F 
ด๋กะต้องไป

 
ของ
Bb 
ตายที่ฮักอ้ายเสมอต้นเสมอ
F/A 
ปลาย
 
แต่บ่มี
Gm 
สิทธิ์สิอยู่กับอ้ายเสมอไป
 
อยู่เพื่อ
Eb 
รอวันแพ้และให้
Dm 
อภัย
 
กับ
Cm 
อ้ายที่มาขอโ
F 
ทษ

 
ของ
Bb 
ตายที่ฮักอ้ายเสมอต้นเสมอ
F/A 
ปลาย
 
แต่บ่มี
Gm 
สิทธิ์สิอยู่กับอ้ายเสมอไป
 
รอ
Eb 
วันที่ความฮักของ
Dm 
อ้าย
 
เหลือ
Cm 
หน่อยถอยลงมื้อไ
F 
ด๋กะต้องไป

 
ของ
Bb 
ตายที่ฮักอ้ายเสมอต้นเสมอ
F/A 
ปลาย
 
แต่บ่มี
Gm 
สิทธิ์สิอยู่กับอ้ายเสมอไป
 
อยู่เพื่อ
Eb 
รอวันแพ้และให้
Dm 
อภัย
 
กับ
Cm 
อ้ายที่มาขอโ
F 
ทษ 
 
ย้อนว่าสิไ
Bb 
ปฮักเขา

 
อยู่เพื่อ
Eb 
รอวันแพ้ให้
Dm 
อภัย
 
กับ
Cm 
อ้ายที่มาขอโ
F 
ทษ.. 
 
ย้อนว่าสิไปฮักเขา

OUTRO | Bb | Gm | Eb | F | F | Bb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites