INTRO | E | B | A | B |
INTRO | E | G#m | F#m | B | E |

 
บ่ต้องป
E 
ล่อยมือออกจากเขา
 
กอดไ
G#m 
ว้คือเก่าโลดอ้าย
A 
บ่ต้องอธิบ
B 
าย 
 
บ่ต้องเว้าอิห
E 
ยัง
F#m 
แค่นี้กะชัดเติบ
B 
อยู่
 
ใจมัน
G#m 
ฮู้ตามันเห็น 
 
 
C#m 
เบิดซุอย่าง
F#m 
ขุดหลุมแล้วกะฝัง 
 
ฮักเฮาส
B 
าอ้าย

 
น้ำตาไ
F#m 
หลส่ำนี้ 
 
 
G#m 
คงบ่พอขาดใจ
 
เพราะอย่างน้อยน้
A 
อยกะได้ฮู้จักใจอ้าย
 
ว่าซั่วฟา
B 
กหมา

 
ใจมันเ
E 
จ็บ เจ็บ เจ็บ คงสิ
G#m 
บ่คืนกลับไปคบ
 
ให้มัน
A 
จบ จบ จบ ฮักระ
B 
ยำไว้ส่ำนี้
 
สิขอ
E 
จำ จำ จำ จำแต่
G#m 
เรื่องที่มันดีๆ
 
ฉากชี
A 
วิตของเฮาต่อจากนี้ 
 
 
B 
โอ้…
 
กะคือต่างคนต่า
E 
งไป

A 
  ขอแค่อย่างเดียว..อย่า
G#m 
ควงกันมาให้เห็น
D 
  น้องนี้บ่อยากเป็น..
B 
ฆาตกรหัวใจ

INSTRU | E | G#m | F#m | B |
INSTRU | E | G#m | F#m | B |

 
ใจมันเ
E 
จ็บ เจ็บ เจ็บ คงสิ
G#m 
บ่คืนกลับไปคบ
 
ให้มัน
A 
จบ จบ จบ ฮักระ
B 
ยำไว้ส่ำนี้
 
สิขอ
E 
จำ จำ จำ จำแต่
G#m 
เรื่องที่มันดีๆ
 
ฉากชี
A 
วิตของเฮาต่อจากนี้ 
 
 
B 
โอ้…
 
กะคือต่างคนต่า
E 
งไป

 
ฉาก
F 
ชีวิตของน้องต่อจากนี้ิิิ.
B 
..
 
กะคงต้องทำใจ..
 

OUTRO | E | G#m | A | B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites