INTRO | C | Cmaj7 | Dm | Ab |
INTRO | C | Cdim | Dm | G |

C 
รู้ 
 
ฉัน
Cmaj7 
รู้ว่าเธอต้องการ 
 
ที่จะเป
F 
ลี่ยน
 
เปลี่ยนใ
G 
จของเธอไปจา
C 
กฉัน
 
แต่
F 
มันก็ผิดที่ฉันเอง 
 
ที่
Em 
มันยังดื้อดึงยังฉุดรั้ง
 
ไม่ปล่อยเธอไ
Dm 
ปจากฉันเพราะ
D/F# 
ยังทำใจไม่ไ
G 
ด้

C 
เคย 
 
ฉัน
Cmaj7 
เคยนึกถึงเวลา
 
ไม่มีเ
F 
ธอ 
 
ไม่มีใ
G 
ครไม่มีเธอต
C 
รงนี้
 
แค่
F 
คิดก็ทำให้หัวใจ 
 
ของ
Em 
ฉันอ่อนไหวทุ
A 
กที
 
จะอยู่บน
Dm 
โลกใบนี้ได้ไ
G 
งถ้าไม่มีเ
C 
ธอ

F 
  อยากให้เธอฝืนใจ 
 
 
Em 
  ได้ไหมที่ฉันต้องการ
Dm 
  ก็รู้ว่ามันยาก 
 
แต่
D/F# 
ขอร้องเธอสักค
G 
รั้ง

 
อยู่ก่อนได้ไ
C 
หมให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ให้ทำอะ
Am 
ไรแค่ไหนฉัน
Em 
ก็ยอม
 
อ่อน
F 
แอจริงๆ 
 
ฉัน
Em 
ยังไม่พร้อม
 
จะ
Dm 
เสียเธอไปตอ
G 
นนี้
 
แค่ต่อเว
C 
ลาให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ได้หลอกตัวเ
Am 
องต่อไป 
 
เพราะ
Gm 
ใจของฉัน
F 
รู้ดี
Em 
 
ถ้า
Dm 
เสียเธอไปตอน
G 
นี้คงยังทำใ
C 
จไม่ได้ 
 
 
G 

C 
เพราะ 
 
ก็
Cmaj7 
เพราะทุกความทรงจำ
 
ของ
F 
ฉันมัน 
 
มีแต่เ
G 
ธอแค่เธอแค่เท่
C 
านี้
 
ถ้าห
F 
ากว่าเธอนั้นเห็นใจ 
 
ขอ
Em 
ความเมตตาให้ฉั
Am 
นที
 
อยากกอดเธอ
Dm 
ไว้แบบนี้ให้น
G 
านกว่านี้ 
 
ได้ไ
C 
หมเธอ

F 
  อยากให้เธอฝืนใจ 
 
 
Em 
  ได้ไหมที่ฉันต้องการ
Dm 
  ก็รู้ว่ามันยาก 
 
แต่
D/F# 
ขอร้องเธอสักค
G 
รั้ง

 
อยู่ก่อนได้ไ
C 
หมให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ให้ทำอะ
Am 
ไรแค่ไหนฉัน
Em 
ก็ยอม
 
อ่อน
F 
แอจริงๆ 
 
ฉัน
Em 
ยังไม่พร้อม
 
จะ
Dm 
เสียเธอไปตอ
G 
นนี้
 
แค่ต่อเว
C 
ลาให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ได้หลอกตัวเ
Am 
องต่อไป 
 
เพราะ
Gm 
ใจของฉัน
F 
รู้ดี
Em 
 
ถ้า
Dm 
เสียเธอไปตอน
G 
นี้คงยังทำใจไม่ได้

INSTRU | C G/B | Am Gm | F Em | Dm G |

 
อยู่ก่อนได้ไ
C 
หมให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ให้ทำอะ
Am 
ไรแค่ไหนฉันก็
Bm 
ยอม
 
อ่อน
F 
แอจริงๆฉัน
Em 
ยังไม่พร้อม
 
จะ
Dm 
เสียเธอไปตอ
G 
นนี้
 
แค่ต่อเว
C 
ลาให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ได้หลอกตัว
Am 
เองต่อไปเพราะ
G 
ใจของฉัน
F 
รู้ดี
Em 
 
ถ้า
Dm 
เสียเธอไปตอ
G 
นนี้ 
 
ฉันยังทำใ
C 
จไม่ได้..
Asus4 
 
A 

Dm 
ชีวิตของคนค
Fm 
นนี้..มันคงขาดเธอไม่ได้..

OUTRO | C G/B | Am G | F Em | Dm G |
OUTRO ( Fade out.. )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites