INTRO | A C#m | F#m | D E | A E |

 
ถอนหา
A 
ยใจเป็นครั้ง
C#m 
ที่เท่าไรแล้ว
F#m 
ไม่รู้
 
ที่เป็น
D 
อยู่ 
 
ก็
E 
รู้ว่ามันหนักห
A 
นา
 
สู้ลำ
D 
พังหลายครั้งมัน
E 
ท้อ
 
แต่หน้าแม่
C#m 
พ่อยังลอยเข้า
F#m 
มาถามไถ่
 
ในความ
Bm 
ฝันว่าต้องสู้ให้ได้
 
เรายังไม่ต
D 
าย.
E 
..ยังหายใจวั
A 
นนี้
E 

 
เศรษฐ
Bm 
กิจไม่ดี 
 
ค่าแรงภา
C#m 
ษีกะเดินสวนทาง
 
น้ำตาไ
D 
หลท้อใจอยู่บ้
E 
าง 
 
แต่ยังคง
A 
ฝืน
 
โลกมันวก
Bm 
วน 
 
ผู้คนสับ
C#m 
สนด้วยอำนาจเงิน
 
เหนื่อยแทบหมดแ
D 
รงจะล้มทั้งยืน
 
กัด
Bm 
ฟัน 
 
ลุกขึ้นสู้ต่อไ
E 

 
กลับมาถามใ
A 
จตัวเองว่ายังมี
C#m 
แรงเหลือสักแค่
F#m 
ไหน
 
คนข้างห
E 
ลังยังไม่ส
D 
บาย 
 
จะให้ถอดใ
E 
จง่ายๆคงไม่ไ
A 
หว
 
อน
D 
ทนสู้มันใ
E 
ห้ถึงฝั่ง 
 
เป็นความ
C#m 
หวังของคน
F#m 
ที่รอ
 
ภาพไอ้เ
D 
ท่งหนังลุงส
E 
ะตอ 
 
เสียงโน
D 
ราห์ยังเอื้อนว่า
E 
ออ
 
ให้ลุยต่อให้สุ
A 
ดแรง
E 

INSTRU | A C#m | F#m E | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

 
เศรษฐ
Bm 
กิจไม่ดี 
 
ค่าแรงภา
C#m 
ษีกะเดินสวนทาง
 
น้ำตาไ
D 
หลท้อใจอยู่บ้
E 
าง 
 
แต่ยังคง
A 
ฝืน
 
โลกมันวก
Bm 
วน 
 
ผู้คนสับ
C#m 
สนด้วยอำนาจเงิน
 
เหนื่อยแทบหมดแ
D 
รงจะล้มทั้งยืน
 
กัด
Bm 
ฟัน 
 
ลุกขึ้นสู้ต่อไ
E 

 
กลับมาถามใ
A 
จตัวเองว่ายังมี
C#m 
แรงเหลือสักแค่
F#m 
ไหน
 
คนข้างห
E 
ลังยังไม่ส
D 
บาย 
 
จะให้ถอดใ
E 
จง่ายๆคงไม่ไ
A 
หว
 
อน
D 
ทนสู้มันใ
E 
ห้ถึงฝั่ง 
 
เป็นความ
C#m 
หวังของคน
F#m 
ที่รอ
 
ภาพไอ้เ
D 
ท่งหนังลุงส
E 
ะตอ 
 
เสียงโน
D 
ราห์ยังเอื้อนว่า
E 
ออ
 
ให้ลุยต่อให้สุ
F#m 
ดแรง 
 
 
G 
 
A 

 
กลับมาถามใ
D 
จตัวเองว่ายังมี
F#m 
แรงเหลือสักเพียงไ
Bm 
หน
 
คนข้างห
A 
ลังยังไม่ส
G 
บาย 
 
จะให้ถอดใ
A 
จง่ายๆคงไม่ไ
D 
หว
 
อน
G 
ทนสู้มันให้
A 
ถึงฝั่ง 
 
เป็นความ
F#m 
หวังของคน
Bm 
ที่รอ
 
ภาพไอ้เ
G 
ท่งหนังลุงสะ
A 
ตอ 
 
เสียงโน
G 
ราห์ยังเอื้อนว่า
A 
ออ
 
ต้องให้ลุยต่อให้สุ
D 
ดแรง
A 

 
คิดถึงท้อง
D 
เลครั้งเคยผูก
F#m 
เปลนอนใต้ต้
Bm 
นพร้าว
 
แลไ
A 
ปเห็นหาดทรายข
G 
าว 
 
เด็กน้อยวิ่งว่
A 
าวหยอกเย้าสุ
D 
ขใจ
 
รออีกไม่น
G 
าน.
A 
..จะหอบความ
F#m 
ฝันที่มีหล
Bm 
บไป
 
แหลงได้เต็ม
Em 
ปากว่าลูกทำได้
 
พ่อแล
G 
ะแม่จะต้องภูมิ
A 
ใจในตัวลูกชายค
D 
นนี้
 
แหลงได้เต็ม
Em 
ปากว่าลูกทำได้
 
พ่อและ
G 
แม่จะต้องภูมิใ
A 
จในตัวลูกชาย..สุ
D 
ดแรง..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites