INTRO | Em | C | G | D |

Em 
โอ ห่ะโอ ฮะโอ ห่ะโอ๊ ฮะโอ ห่ะโอ ฮะโอ
C 
โอ ห่ะโอ ฮะโอ ห่ะโอ๊ ฮะโอ ห่ะโอ ฮะโอ
G 
โอ ห่ะโอ ฮะโอ ห่ะโอ๊ ฮะโอ ห่ะโอ ฮะโอ
D 
โอ..

Em 
โอเจ้าดอกสะแบงพอถึงปลายแล้งก็ร่วงก็โรย
C 
ฝนบ่ตกบ่โฮย 
 
ก็ถึงเวลาขอฟ้าขอฝน
G 
คนที่อยู่เมืองไกล 
 
คิดถึงบ้านบ่ที่จากไปดน
 
โอ้ห่ะโ
D 
อ ละน้อ.. (โอ้ห่ะโอ ละน้อ..)

Em 
พิณยังโตดติต่ง ยังโต๊ดติต่ง ยังโตดติต่ง
C 
เฮายังห่าวยังด่ง 
 
เฮายังตุ้มโฮมกันเฮ็ดบุญใหญ่
G 
คนที่อยู่เมืองกรุง 
 
ก็กลับมายามกันบ้างเป็นไร
 
โอ้ห่ะโ
D 
อ ละน้อ.. (โอ้ห่ะโอ ละน้อ..)

 
ออกจากเ
C 
มืองที่วุ่นที่วายสักครั้ง
 
มาโอบกอดความหลัง
 
 
ที่เฮายัง
Em 
คุ้น 
 
ที่เฮายังไม่ลืม
 
มาโอบกอดความรัก
 
 
พักใจให้หา
G 
ยเหนื่อย 
 
(หายเหนื่อย)
 
คืนหวนมาแผ่น
D 
ดินอิสาน

G 
บุญบั้งไฟเดือนหก
 
กลับบ้านเฮามาเอาบุญเดือนหก
 
 
จุดบั้งไ
D 
ฟขอให้ฝนมันตก
 
อ้อนวอนฟ้าขอให้ฝนมันตก
 
 
ตก
Em 
แฮงๆ 
 
ให้บักแตงเป็นหน่วย
 
ตกอ่วยๆ ให้บักกล้วยเป็นหวี
 
 
โอ้ห่ะโ
C 
อ ฮะโอ.. (โอ้ห่ะโอ ฮะโอ๊..)

G 
บุญบั้งไฟเดือนหก
 
กลับบ้านเฮามาเอาบุญเดือนหก
 
 
อยู่เมืองห
D 
ลวงถ้ามันทุกข์มันโศก
 
กลับบ้านเฮาบ่ต้องทุกข์ต้องโศก
 
 
กลับคืน
Em 
มาม่วนนำกันสักครา
 
กลับคืนมาลงเล่นตมสักที
 
 
โอ้ห่ะโ
C 
อ ฮะโอ.. (โอ้ห่ะโอ ฮะโอ๊..)

Em 
โอ ห่ะโอ ฮะโอ ห่ะโอ๊ ฮะโอ ห่ะโอ ฮะโอ
 
กะจังว่าสาวซำ
Em 
น้อย
 
สงกรานต์อ้ายคอยเจ้าบ่ต่าว
 
 
คิดฮอดเด้จนหัวใจปวดร้
C 
าว
 
ปวดร้าวโอ๊ยปวดร้าว ปวดร้าว
 
 
จักว่าเจ้าไปอยู่ไ
G 
 
แห่บั้งไฟด้วยกันปีก่อน
 
 
อ้ายยังฮำฮอนนำเจ้าเ
D 
ด้อ
 
อ้ายยังฮำฮอนคิดถึงเจ้า คิดถึง..เจ้า
 

INSTRU | Em | Em | Em | Em | ( 2 Times )

 
ออกจากเ
C 
มืองที่วุ่นที่วายสักครั้ง
 
มาโอบกอดความหลัง
 
 
ที่เฮายัง
Em 
คุ้น 
 
ที่เฮายังไม่ลืม
 
มาโอบกอดความรัก
 
 
พักใจให้หา
G 
ยเหนื่อย 
 
(หายเหนื่อย)
 
คืนหวนมาแผ่น
D 
ดินอิสาน

G 
บุญบั้งไฟเดือนหก
 
กลับบ้านเฮามาเอาบุญเดือนหก
 
 
จุดบั้งไ
D 
ฟขอให้ฝนมันตก
 
อ้อนวอนฟ้าขอให้ฝนมันตก
 
 
ตก
Em 
แฮงๆ 
 
ให้บักแตงเป็นหน่วย
 
ตกอ่วยๆ ให้บักกล้วยเป็นหวี
 
 
โอ้ห่ะโ
C 
อ ฮะโอ.. (โอ้ห่ะโอ ฮะโอ๊..)

G 
บุญบั้งไฟเดือนหก
 
กลับบ้านเฮามาเอาบุญเดือนหก
 
 
อยู่เมืองห
D 
ลวงถ้ามันทุกข์มันโศก
 
กลับบ้านเฮาบ่ต้องทุกข์ต้องโศก
 
 
กลับคืน
Em 
มาม่วนนำกันสักครา
 
กลับคืนมาลงเล่นตมสักที
 
 
โอ้ห่ะโ
C 
อ ฮะโอ.. (โอ้ห่ะโอ ฮะโอ๊..)

G 
โอ ห่ะโอ ฮะโอ ห่ะโอ๊ ฮะโอ ห่ะโอ ฮะโอ
D 
โอ ห่ะโอ ฮะโอ ห่ะโอ๊ ฮะโอ ห่ะโอ ฮะโอ
Em 
โอ ห่ะโอ ฮะโอ ห่ะโอ๊ ฮะโอ ห่ะโอ ฮะโอ
C 
โอ..
G 
..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites