คนมีส
C 
ตางค์กินสเต็กเขาว่า
G 
ถูก
 
ไอ้เราคนเดิน
Am 
ดินกินมาม่ายังว่าแ
G 
พง
 
เลือกเกิดไม่ไ
C 
ด้ไม่เป็นไรยังมี
Am 
แรง
 
ถึงไม่ได้เ
F 
ป็นไอ้มดแ
G 
ดงก็ต้องสู้
Am 
ไป
G 
 
ก็ต้องสู้ไ
F 
G 

INSTRU | Am | G | F | G |

Am 
  หนี้สินยังรุง
G 
รัง 
 
การเงินยังรุ่ง
F 
ริ่ง
 
  แต่ชี
G 
วิต 
 
ต้องโกออน
Am 
  หาเช้ากินอีก
G 
วันใครจะเยียดหยันก็ยินย
F 
อม
 
  
G 
มี 
 
ไม่มากเท่าใ
Am 
คร
 
  แต่ภูมิ
G 
ใจ 
 
ที่ยืนด้วยตัว
Am 
เอง
G 

 
คนมีส
C 
ตางค์กินสเต็กเขาว่า
G 
ถูก
 
ไอ้เราคนเดิน
Am 
ดินกินมาม่ายังว่าแ
G 
พง
 
เลือกเกิดไม่ไ
C 
ด้ไม่เป็นไรยังมี
Am 
แรง
 
ถึงไม่ได้เ
F 
ป็นไอ้มดแ
G 
ดงก็ต้องสู้
Am 
ไป
G 
 
ก็ต้องสู้
F 
ไป
G 

Am 
  รถเก๋งยังไม่
G 
มีโชคดีแฟนไม่
F 
ว่า
 
  บอกถ้าร
G 
วย 
 
ค่อยว่ากัน
Am 
  ข้าวของก็ต้องด
G 
าว
 
  รายการผ่อนยาวถึงดวง
F 
จันทร์
 
  
G 
เหนื่อยจะสักเท่าไ
Am 
หร่
 
  ก็เต็มใ
G 
จจะยืนด้วยตัว
Am 
เอง
G 

 
คนมีส
C 
ตางค์กินสเต็กเขาว่า
G 
ถูก
 
ไอ้เราคนเดิน
Am 
ดินกินมาม่ายังว่าแ
G 
พง
 
เลือกเกิดไม่ไ
C 
ด้ไม่เป็นไรยังมี
Am 
แรง
 
ถึงไม่ได้เ
F 
ป็นไอ้มดแ
G 
ดง

Am 
  ชีวิตมีไว้ให้
F 
สู้ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
C 
  ยังไม่ตายก็สู้กันไ
G 
ป 
 
สู้กันไป
Am 
  ชีวิตมีไว้ให้
F 
สู้ 
 
ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
C 
  ตัวเราเองก็เเค่
G 
มี 
 
ไม่มากเท่า
Am 
ใคร
 
  เเต่ภูมิ
G 
ใจ 
 
ที่ยืนด้วยตัว
Am 
เอง
G 

INSTRU | Am | F | C | G | ( 2 Times )

 
คนมีส
C 
ตางค์กินสเต็กเขาว่า
G 
ถูก
 
ไอ้เราคนเดิน
Am 
ดินกินมาม่ายังว่าแ
G 
พง
 
เลือกเกิดไม่ไ
C 
ด้ไม่เป็นไรยังมี
Am 
แรง
 
ถึงไม่ได้เ
F 
ป็นไอ้มดแ
G 
ดงก็ต้องสู้
C 
ไป
G 

 
ไอ้เราคนเดิน
Am 
ดินกินมาม่ายังว่าแ
G 
พง
 
เลือกเกิดไม่ไ
C 
ด้ไม่เป็นไรยังมี
Am 
แรง
 
ถึงไม่ได้เ
F 
ป็นไอ้มดแ
G 
ดง

Am 
  ชีวิตมีไว้ให้
F 
สู้ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
C 
  ยังไม่ตายก็สู้กันไ
G 
ป 
 
สู้กันไป
Am 
  ชีวิตมีไว้ให้
F 
สู้ 
 
ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
C 
  ยังไม่ตายก็สู้กันไ
G 
ป 
 
สู้กันไ
C 
ป..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites